Identifikation af nye forretningsmodeller med nye og/eller ændrede former for værdiskabelse

Undersøgelse og identifikation af nye og/eller ændrede måder at skabe værdi og værditilvækst via de nye forretningsmodeller

I forstudiet skal der søges viden via litteratur, diverse tilgængelige kilder og igennem kontakt til branche(r), som kan angive en retning for, og årsager til, udvikling og disruption af bestående strukturer i forretningsmodeller og brancher, dels generelt (primært) og dels som følge af Covid19 (sekundært). 

Vi har observeret en række tegn på, at der sker en opsplitning af værdikæden og en tendens til decentralisering frem for centralisering. Skiftet mellem integration og segregation af virksomheder i og på tværs af brancher, er ikke et nyt fænomen, men der synes at være sket en forstærket forekomst af nye forretningsmodeller under covid19-krisen.  

Et væsentligt element i undersøgelsen er, om det kan konstateres, at der reelt er fundet nye måder at skabe værdi og værditilvækst på, via de nye forretningsmodeller. 

Projektet skal:

  • Undersøge og kortlægge forandringen samt forsøge at fastslå årsagen til den – herunder definere, hvad en forretningsmodel er 
  • Vi vil analysere og vurdere, hvilken betydning udviklingen har fremadrettet for de brancher, vi arbejder med 
  • Danne nye modeller til illustration og forklaring af forandringen, idet omfang dette viser sig relevant 
  • Formidle internt hvad vi skal være opmærksomme på at viderekommunikere til de studerende 
  • I dialog med virksomheder i relevante brancher med det formål, at dels kommunikere hvad vi ser og dels interviewe dem og i dialog med dem om, hvordan de oplever graden af innovation og disruption i deres branche og behovet for agilitet i forretningsmodellen. 

Vælg et tema eller søg efter projekter