Fra manuel proces til Digital Twin

Er det muligt at skabe en digital platform med udgangspunkt i en menneskelig handling i en montagelinjeproces?

  • Hvilket udgangspunkt har projektet i eksisterende viden og forskning:

Digital Twin:

En digital tvilling er en virtuel repræsentation, der fungerer som det realtids digitale modstykke til et fysisk objekt eller en proces, dvs. som udgangspunkt maskiner og meget ofte Robotløsninger. Denne videnskabelige tilgang er udviklet tilbage i 2002, i 2010 blev Digital Twin anvendt af NASA. Digital Twin fra 2010 og frem til i dag er viden bred fx findes artikler under ScienceDirect.

Dette projekt handler om at afdække en Digital Twin med udgangspunkt i en manuel proces.

Dvs. at generelt estimeres manuelle procestider gennem erfaring eller sammenlignelige processer og skøn.

 

  • Forskningsspørgsmål og evt. undersøgelsesspørgsmål:

Hypotese:

Manuelle tidsstudier og skøn til estimering af Opstilling og Cyklustider kan erstattes af en Digital Twin

Vælg et tema eller søg efter projekter