Fra lineær til cirkulær økonomi

Kortlægning af eksisterende cirkulære forretningsmodeller og identificering af behovet for udvikling af nye modeller til at fremme innovation hos SMV'er

Copenhagen Business Academy

Formålet er, at kortlægge de nyeste forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi og de bagvedliggende beslutningsprocesser – herunder analyser, dokumentation og mål. Derudover er det målet, at identificere behovet for udvikling af nye modeller, som kan bidrage til at fremme innovation, samt synliggøre nye udviklingsmuligheder for mindre og mellemstore virksomheder (SMV). 

Forstudiet ligger i forlængelse af videngruppens arbejde. Videngruppen har på basis af et litteraturstudie identificeret et tydeligt igangværende paradigmeskift –fra den lineære økonomi til cirkulær økonomi – som kommer til at ændre virksomhedernes tilgang til forretningsudvikling. Videngruppens arbejde har allerede sat sine små spor på udvikling af videngrundlaget og handlingsplan for på MAK-uddannelsen

Vælg et tema eller søg efter projekter