Fra lineær til cirkulær økonomi

Projekttitel Fra lineær til cirkulær økonomi
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation | Økonomi
Teaser Kortlægning af eksisterende cirkulære forretningsmodeller og identificering af behovet for udvikling af nye modeller til at fremme innovation hos SMV'er
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Paloma Moro Dirksen
Adjunkt
palo@cphbusiness.dk
36154908
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2021 - 30. juni 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet er, at kortlægge de nyeste forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi og de bagvedliggende beslutningsprocesser – herunder analyser, dokumentation og mål. Derudover er det målet, at identificere behovet for udvikling af nye modeller, som kan bidrage til at fremme innovation, samt synliggøre nye udviklingsmuligheder for mindre og mellemstore virksomheder (SMV). 

Forstudiet ligger i forlængelse af videngruppens arbejde. Videngruppen har på basis af et litteraturstudie identificeret et tydeligt igangværende paradigmeskift –fra den lineære økonomi til cirkulær økonomi – som kommer til at ændre virksomhedernes tilgang til forretningsudvikling. Videngruppens arbejde har allerede sat sine små spor på udvikling af videngrundlaget og handlingsplan for på MAK-uddannelsen

- Baggrund og formål

Relevans: Anbefalingerne fra Advisory Board for cirkulær økonomi til regeringen har udpeget behovet for 27 indsatsområder, hvis dansk erhvervsliv omstilling til cirkulær økonomi skal nås i 2030. Det vurderes at dette område bliver et af de helt store vækstområder for dansk erhvervsliv i de næste årtier. Derfor er der behov for at udvikle nye forretningsmodeller indenfor dette område. Relevans kan også aflæses på den øget presse- og medie dækning af dette område. Specielt de internationale medier er aktive f.eks. BBC (business del).

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Desk research med henblik på at få overblik og indblik i de nyeste anvendte cirkulære forretningsmodeller (generelt). Herefter identificeres de /den mest relevante branche(r) for dette projekt.

Field research – interview med ca. 5 “best-practice” virksomheder indenfor ovenstående branche-afgrænsning, for at få indblik i deres: beslutningsproces, analysegrundlag, dokumentation og resultater.  

Aktiv deltagelse i Reg Lab (netværk) med henblik på at få et flerdimensionelt perspektiv på problemstillingen, samt få inspiration og feedback på ovenstående research.  

- Projektets Forventede Resultater

På kort sigt: 

Ovenstående skulle gerne af- eller bekræfte behovet for at udvikle nye forretningsmodeller (”cirkulært business canvas” ) for SMV`er i udvalgte brancher. Projektet formål er at dokumentere og kvalificere behovet for et efterfølgende FOU-projekt.  

 

På længere sigt:  

At skabe en praktisk cirkulær forretningsmodel som dels kan anvendes af SMV virksomheder i deres omstillingsproces – dels kan skabe nye kursustilbud herunder EVU på Cphbusiness. 

Dermed kan Cphbusiness understøtte anbefalingerne #6 og #20 som regeringens nedsatte Advisory Board for cirkulær anbefaler.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport