Hop til indhold

Evaluering af effekten på samsynsfunktionen

Viden om effekten af træningsprocedurer for samsynsfunktionen, der potentielt kan afkorte fremtidige behandlingsforløb.

Evaluering af effekten samsynsfunktionen og dets specifikke mekanismer

Evaluering af effekten af samsynsfunktionen

Evaluering af effekten samsynsfunktionen og dets specifikke mekanismer er omdrejningspunktet for dette projekt.

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der medfører en række symptomer. Symptomer som dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde. Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet. I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde. Der vil ellers kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Både for den enkelte og for samfundet. Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne.

Tidligere studier forud for evaluering af effekten af samsynsfunktionen

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden (14-15). Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie. Dette er rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

Forskningsprojektet evaluering af samsynsfunktionen

I forskningsprojektet vil børnene modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling. Med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant. Derved kan effekten af behandlingens delelementer evalueres enkeltvis. Derfor er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet. Såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

Formål med forskningsprojektet

Formålet med at evaluere effekten af samsynsfunktionen, er at undersøge den effekt visuel træning, specifikt på konvergens- og akkommodationsmekanismerne kan have. Dette med henblik på i fremtiden at kunne forkorte behandlingsforløbet for konvergensinsufficiens.

Forskningsprojektets evaluering af effekten af samsynsfunktionen metode

Prospektivt noninferioritets overkrydsningsforsøg, hvor deltagerne ved lodtrækning randomiseres i to grupper. Grupperne behandles to gange med 6 ugers behandling. Interventionen i den ene gruppe er rettet mod akkommodationsmekanismen i de første 6 uger. De efterfølgende 6 uger mod konvergensmekanismen. For den anden gruppe sker behandlingen i omvendt rækkefølge. I forsøgets to faser modtager begge grupper virksom behandling.

Læs om et lignende projekt her.

Vælg et tema eller søg efter projekter