Eksperter i teams

Eksperter i teams er innovation i samspil mellem studerende, virksomheder og undervisere.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører årligt det ekstra-curriculære innovationsforløb ’Eksperter i teams’. Forløbet giver de studerende kompetencer til at arbejde med idégenerering og innovationsprocesser i tværfaglige teams – en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af Erhvervsakademi Aarhus’ aftager- og samarbejdsvirksomheder.

Innovative kompetencer

De studerende gennemgår en innovationsproces, som udspringer af en real-life virksomhedsudfordring. I løbet af innovationsprocessen bliver de studerende faciliteret af en eller flere undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus. Underviseren sørger for, at teamets arbejdsproces er konstruktiv ved løbende at stille åbne spørgsmål til teamet af studerende.

Fremtidens kompetence

Erhvervsakademi Aarhus har valgt at satse på Eksperter i teams, fordi forløbet er med til at sikre, at studerende får nye tværfaglige kompetencer, som ikke kan opbygges internt på uddannelserne.

Metoden træner de studerende i at arbejde i tværfaglige teams med studerende fra andre uddannelser end deres egen. De studerende lærer at sætte deres egen faglighed i spil i teamet, og de bliver en slags eksperter i teamwork og gruppeprocesser.

Tværfaglige kompetencer er i høj kurs

”The value of putting together a diverse team – and then using this diversity – is insanely important.”
– Flemming Horn Nielsen, Director, Dong Energy.

I uddannelsesverdenen er det stadig forholdsvist unikt, at studerende samarbejder på tværs af områder og uddannelser. Erfaringer fra NTNU viser, at de studerende opnår en bedre selvforståelse og en større evne til at arbejde sammen med personer, der ikke har samme uddannelsesmæssige baggrund, som de selv har.

Innovationsforløb

Efter projektet er der blevet udviklet et ”Erhvervsakademi Aarhus faciliteringskoncept”, som kan bruges af undervisere i mange forskellige sammenhænge. Facilitering er et kerneområde, når studerende arbejder i mono- eller tværfaglige teams.

Founding father

Metoden ’Eksperter i teams’ er udviklet og afprøvet af Erhvervsakademi Aarhus’ samarbejdspartner Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) gennem mange år. Erhvervsakademi Aarhus har smeltet metoden sammen med innovationsprocesser for at sikre samspillet mellem studerende og virksomheder samt for at sikre en realistisk, virkelighedsnær ramme.

Nordisk netværk skal fremme anvendelsen af metoden

Erhvervsakademi Aarhus har været med til at etablere et nordisk netværk, som skal fremme anvendelsen af metoden bag ’Eksperter i teams’ til virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Erfaringer fra 2013-2016

Erhvervsakademi Aarhus har gennemført flere innovationsforløb, hvor Eksperter i teams-forløbet har dannet en del af rammen for forløbet. I 2017 er der udviklet et længerevarende, valgfagslignende forløb, som skal styrke samspil og udbytte for virksomheder og studerende.

Vælg et tema eller søg efter projekter