Effekten af konvergenstræning på patienter med senfølge af hjernerystelse

Vi vil undersøge, om det er muligt effektivt at behandle borgere med konvergensinsufficiens som følge af hjernerystelse

Effekten af konvergenstræning og hjernerystelse

Effekten af konvergenstræning mod hjernerystelser

Dette projekt omhandler effekten af konvergenstræning på patienter med senfølge af hjernerystelse.

Hjernerystelse er en forholdsvis hyppigt forekommende skade. I perioden fra 1998 til 2010 blev der i Danmark registreret 93.517 tilfælde af hjernerystelse i den voksne befolkning (18+-årige), hvilket svarer til en årlig incidens på ca. 180 pr 100.000 (Galili et al. 2017). Videncenter for Hjerneskade anslår, at ca. 10% vil have senfølger af hjernerystelse (Pinner et al. 2002). Blandt de med senfølger er visuelle gener særdeles hyppige. I 2019 blev andelen af konvergensinsufficiens og akkommodationsinsufficiens opgjort til 25-50% blandt 2140 borgere med senfølger af hjernerystelsen (Merezhinskaya et al. 2019).

Den positive effekt af at behandle konvergensinsufficiens blandt ellers raske personer er veldokumenteret. Et Cochrane-review fra 2020 viser, at et 12-ugers behandlingsforløb normaliserer samsyns funktionen. Dette reducerer symptomer hos mere end 90 procent. Det danner grundlag for eksisterende retningslinjer for behandling af konvergensinsufficiens (Scheiman et al., 2020). Langtidseffekten af behandlingen er dokumenteret i kliniske studier (CITT, 2009) og med anvendelse af hjerneskanning (Alvarez et al., 2010, 2014; Vidmer et al., 2018).

Non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

I januar 2021 udkom Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Retningslinjerne sammenfatter, at området er sparsomt belyst, men der er spirende forskningsaktivitet inden for dette område. Der tegner sig et billede af, at behandlingseffekten ved konvergenstræning også er god for patienter med hjernerystelse. De studier, der foreligger, har dog alle metodiske mangler som fx lavt deltagerantal og manglende kontrolgrupper (Gallaway et al. 2017; Thiagarajan & Ciuffreda 2013; 2014a; 2014b).

Der er således behov for et klinisk randomiseret studie af effekten af behandling af konvergensinsufficiens hos patienter med senfølger efter hjernerystelse.

Senfølger af hjernerystelse

Senfølger af hjernerystelse får i de nuværende år væsentlig opmærksomhed, herunder gener relateret til synet. Projektet og kompetenceudviklingen  uddannelsens medarbejdere gennemgår, vil komme til gavn i forbindelse med undervisningen i almindelighed samt valgfag og efteruddannelse i særdeleshed.

Læs et andet projekt i samme kategori her.

Vælg et tema eller søg efter projekter