DevOp/Auto-feedback

I samarbejde med virksomheden Praqma arbejdes der med at udforske de udfordringer og muligheder, som DevOp har i forhold til indførelse i en organisation

Den hastige udvikling indenfor IT området betyder at der er et paradigmeskifte på vej, idet udvikling og anvendelse tendentielt smelte sammen. Dette paradigmeskifte har en masse praktisk (metodiske og tekniske) implikationer som en række virksomheder aktuelt arbejder med. Nærværende projekt adresserer denne problemstilling.

Gennem en konkret udviklingsforløb ved anvendelse af nyeste metoder og teknologier indenfor DevOp skal projektet bidrage med erfaringer indenfor dette område, samt med generelle erfaringer indenfor opbygning af færdigheder i lærergruppen gennem konkret producerende udviklingsprojekter.

Der er således tale om et FoU projekt der

  • udvikler kompetencer (både internt og generelt) indenfor dette område i samarbejde med en førende virksomhed på området
  • etablerer et grundlag for at kunne bidrage til netværk indenfor genstandsfeltet og giver EA adgang til disse netværk
  • som producerer et anvendeligt produkt i forhold til BBU-projektet

Vælg et tema eller søg efter projekter