Hop til indhold

Den blågrønne bølge; et paradigmeskrift – Ledelse og innovation i fremtidens organisationer

Projektet søger at udvikle principielle modeller/værktøjer til anvendelse ift. ledelse og udvikling af innovationskompetencer i sjællandske virksomheder.

Projektet vil beskrive, hvad det nye ledelses- og organisationsparadigme består af, samt hvilken betydning paradigmet har samfundsmæssigt og for erhvervslivet i forhold til at tilpasse sig hastige forandringer og finde innovative løsninger til gavn for kunder, ansatte og virksomheden som helhed. I forlængelse af dette ser vi på, hvilke krav dette stiller til udvikling af ledelse og innovationskompetencer i virksomhederne. Projektet vil i første omgang gøre et forsøg på at definere og beskrive det nye paradigme igennem litteraturstudier og evt. eksisterende cases, hvis de kan lokaliseres. Projektet vil særskilt undersøge, hvordan samfundsmæssige forandringer kan påvirke fokus på og krav til innovative tiltag i en virksomhed; herunder hvilke ledelsesmæssige og innovative kompetencer, der er forudsætningen for at virksomhederne kan igangsætte og realisere tiltag, der er innovative og bidrager til nyudvikling og vækst af virksomheden.

Vælg et tema eller søg efter projekter