Hop til indhold

Datakompetente studerende

Med det mål at skabe datakompetente studerende udvikler projektet undervisningen i grundlæggende datahåndtering og -forståelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Evnen til at forstå og kunne arbejde med data er på vej til at blive en vigtig kompetence inden for de fleste brancher – også de brancher, som Erhvervsakademi Aarhus uddanner til.

Projektet tager afsæt i dokumenterede behov for at indbygge datahåndtering og -forståelse i en bredere vifte af uddannelser, end det hidtil har været tilfældet.

Konsistent linje for undervisning i data
Projektets formål er at skabe en konsistent linje for undervisning i grundlæggende dataforståelse og –håndtering på tværs af Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser. Konkret udvikles undervisningsmaterialer, som kan bruges af de forskellige uddannelser. Det sker på baggrund af en intern udviklingsproces med deltagelse af flere kompetencecentre og inddragelse af eksterne interessenter.

Fremtidens medarbejdere skal være datakompetente
Digitalisering af samfundet tager fart, og virksomhederne har allerede nu et stigende behov for tilførsel af digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at udnytte de digitale muligheder.

Undersøgelser fra ind- og udland dokumenterer, at uddannelsessektoren har en presserende opgave i at indbygge dataforståelse og -håndtering i uddannelserne, så fremtidens nyuddannede matcher arbejdsmarkedets behov.

Tværgående samarbejde
Forskningsprojektet realiseres i et tværgående samarbejde mellem følgende kompetencecentre på Erhvervsakademi Aarhus:
– Digital kommunikation og multimedie
– Finans og økonomi
– Jordbrug og byggeri
– Ledelse og HR
– Service, markedsføring og entreprenørskab

Vælg et tema eller søg efter projekter