Hop til indhold

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Projektet handler om at støtte virksomheder i at arbejde med grønne forretningsplaner og i sidste ende belaste miljøet mindst muligt

Formålet med ”Cirkulære Værdikæder – Bæredygtig Bundlinje” er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne omstilling hos de små og mellemstore virksomheder (herefter SMV’er) i hovedstadsregionen. Projektet fokuserer på grøn og cirkulær forretningsudvikling, der resulterer i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale blandt andet gennem adgang til nye markedssegmenter på hjemmemarkedet og internationale markeder.

Flere små og mellemstore virksomheder skal inspireres til grøn omstilling og cirkulær økonomi. Hvis dette skal lykkes, skal der samarbejdes med aktører rundt om virksomheden med fokus på varige og bæredygtige tiltag. Indsatsen vil således også styrke kommunerne og brancheforeningernes dialog med erhvervslivet, hvilket vil understøtte forankringen ogspredningen af projektet.

Projektet har en stærk og bred partnerkreds repræsenteret via kommuner, vidensorganisationer og brancheforeninger og andre relevante brancheaktører. Projektet sætter fokus på oplevelsesbranchen og bygge-/håndværkerbranchen, men er også åben for interesserede SMV’er fra andre brancher. Dette branchefokus vil styrke arbejdet i virksomhedernes leverandørkæder, som er nødvendigt for at udvikle cirkulære forretningsmodeller. Samtidig vil et branchefokus styrke projektets mulighederne for at udvikle relevante tilbud målrettet til virksomhederne. De to udvalgte brancher har begge både miljømæssige potentialer og er motiveret til grøn og cirkulær forretningsudvikling.

Projektet vil sprede den cirkulære dagsorden til de små og mellemstore virksomheder og også have fokus på at understøtte implementeringsprocessen via investeringsstøtte. Projektets målgruppe er små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden, der har potentiale for og motivation til energi- og ressourceeffektivisering samt grøn og cirkulær forretningsudvikling. I forløbene vil virksomhederne blive tilbudt screening og potentialevurdering, processtøtte, netværksaktiviteter, hjælp til udvikling af grøn forretningsmodel, rådgivning fra konsulenter og mulighed for investeringsstøtte

Vælg et tema eller søg efter projekter