Hop til indhold

Agile og resiliente forretningsmodeller i et disruptionsperspektiv

Undersøgelse af virksomheders resiliens overfor disruptioner som Covid19, og evne til at skabe værdi gennem en fleksibel forretningsmodel

Projektet udspringer af forstudiet Identifikation af nye forretningsmodeller med nye og/eller ændrede former for værdiskabelse, der blev udført i efteråret 2021. Vedhæftet under vidensprodukter, er den afsluttende rapport fra forstudiet.

Der er i forbindelse med den disruption Covid19 skabte, opstået en mangfoldighed af innovation hos Cphbusiness’ aftagervirksomheder, som har ført til ændringer i forretningsmodellerne. Innovationen har i mange tilfælde ført til ændringer i kanaler, som erstatter tidligere touchpoints i kunderejsen med nye. Projektet beskæftiger sig med oplevelsesbranchen og ændringer i kanaler og strukturer væsentlige, da det ændrer samproduktionen af oplevelsen. Der er dermed opstået en anden og/eller ny værdiskabelse.

Problemformulering:

Hvordan kan virksomheder via udvikling af deres forretningsmodel, øge deres resiliens overfor disruptioner som Covid-19 og derigennem bevare evnen til at skabe værdi for virksomheden?

  • Hvordan har Covid-19 som krise påvirket virksomhederne og hvilke strategiske ændringer i deres forretningsmodeller har krisen foranlediget?
  • Hvilke mønstre og sammenhænge kan identificeres på baggrund af de konstaterede ændringer?
  • Hvilke af de observerede ændringer i virksomhedernes forretningsmodeller vurderes at kunne øge virksomhedernes resiliens overfor disruption?

Vælg et tema eller søg efter projekter