Agile og resiliente forretningsmodeller i et disruptionsperspektiv

Undersøgelse af virksomheders resiliens overfor disruptioner som Covid19, og evne til at skabe værdi gennem en fleksibel forretningsmodel

Projektet udspringer af forstudiet Identifikation af nye forretningsmodeller med nye og/eller ændrede former for værdiskabelse, der blev udført i efteråret 2021. Vedhæftet under vidensprodukter, er den afsluttende rapport fra forstudiet.

Der er i forbindelse med den disruption Covid19 skabte, opstået en mangfoldighed af innovation hos Cphbusiness’ aftagervirksomheder, som har ført til ændringer i forretningsmodellerne. Innovationen har i mange tilfælde ført til ændringer i kanaler, som erstatter tidligere touchpoints i kunderejsen med nye. Projektet beskæftiger sig med oplevelsesbranchen og ændringer i kanaler og strukturer væsentlige, da det ændrer samproduktionen af oplevelsen. Der er dermed opstået en anden og/eller ny værdiskabelse.

Problemformulering:
Hvordan øger virksomheden sin resiliens overfor disruptioner som Covid19, og dermed at bevare sin evne til at skabe værdi gennem en fleksibel forretningsmodel?

  • Med udgangspunkt i BMC afdækkes hvordan og i hvilke områder (byggesten) virksomhedernes forretningsmodel er forandret efter en disruption eks.Covid19
  • Kan der dannes et mønster eller en kategorisering af de konstaterede forandringer
  • Hvilke konsekvenser har de konstaterede forandringer for behovet for medarbejdere (kan der konstateres øget efterspørgsel efter bestemt typer kandidater?
  • Hvilke af de observerede ændringer i oplevelsesbranchens forretningsmodeller vurderes at øge virksomhedernes resiliens overfor disruption?

Vælg et tema eller søg efter projekter