Udvikling af private virksomheders innovative kapabiliteter i forhold til offentlige institutioner (B2G)

Innovative kapabiliteter: Virksomheders muligheder og udfordringer i forhold til offentlig-private innovationssamarbejder (OPI)

Projektet undersøger, hvordan virksomheder gennem offentlig og privat innovation (OPI) kan øge deres innovationsevne og blive mere attraktive i forhold til det offentlige marked – blandt andet inden for velfærdsteknologi.

Innovative kapabiliteter dækker over et bredere kompetencefelt, som offentlige og private virksomheder kan udvikle. Disse kapabiliteter skal jf. Teece & Pisano (Tidd & Bessant, 2014) løbende vedligeholdes internt og eksternt med forankring i virksomhedens forretningsmodel. Virksomhedens innovative strategier tager udgangspunkt i:

  • de ledelsesmæssige og organisatoriske arbejdsgange og læreprocesser
  • virksomhedens nuværende position
    Virksomhedens position omfatter dens allerede eksisterende formidling af teknologi, rettigheder, kundebasen og samarbejder med leverandører
  • de tilgængelige stier
    De tilgængelige stier omfatter virksomhedens evne til at identificere alternativer, der kan udvikle virksomheden strategisk.

Projektet har til formål at undersøge konkrete erfaringer ved hjælp af case-studier med fokus på analyser af virksomhedens innovative profil. Til case-studierne analyseres udvalgte danske virksomheder, der har deltaget i innovationsprojekter med offentlige partnere.

Vælg et tema eller søg efter projekter