Hop til indhold

Udvikling af spørgeramme samt markedsanalyse af fysiske bymidter – identifikation af vækstpotentiale for fysiske bymidter

Nærværende projekt vil udvikle og anvende en ny spørgeramme til markedsanalyse for at identificere parametre, som påvirker vækst i handelsbyer.

Projektet har til formål at udvikle en spørgeramme og efterfølgende foretage markedsanalyser af fysiske byer i provinsen afgrænset til handelsbyer på Lolland og Falster. Projektet har til formål at finde frem til parametre, som påvirker vækst i handelsbyer på Lolland og Falster.  Det vil sige flere handlende i bymidter.

Projektet tager afsæt i statistiske metoder sammenkoblet med markedsføringsmæssige teorier om kunders købsadfærd og den deraf afledte økonomiske effekt hos en bys butikker.

Projektet starter op med at udvikle en spørgeramme for Nykøbing F. bymidte i samarbejde med Business LF samt Vores Nykøbing, og i den sammenhæng udarbejdes efterfølgende en markedsanalyse.  Dernæst bliver den tilrettede spørgeramme anvendt på lignende byer på Lolland og Falster og yderligere markedsanalyser foretages. Sammenhænge og trends analyseres og vækstparametre konkretiseres og formidles til butikkerne ud fra skræddersyede kurser.

Vælg et tema eller søg efter projekter