Udvikling af spørgeramme samt markedsanalyse af fysiske bymidter – identifikation af vækstpotentiale for fysiske bymidter

Projekttitel Udvikling af spørgeramme samt markedsanalyse af fysiske bymidter – identifikation af vækstpotentiale for fysiske bymidter
Projekttype Pædagogiske udviklingsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Økonomi | Undervisning
Teaser Nærværende projekt vil udvikle og anvende en ny spørgeramme til markedsanalyse for at identificere parametre, som påvirker vækst i handelsbyer.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Allan Bjeld
Adjunkt
albj@zealand.dk
30367890
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet har til formål at udvikle en spørgeramme og efterfølgende foretage markedsanalyser af fysiske byer i provinsen afgrænset til handelsbyer på Lolland og Falster. Projektet har til formål at finde frem til parametre, som påvirker vækst i handelsbyer på Lolland og Falster.  Det vil sige flere handlende i bymidter.

Projektet tager afsæt i statistiske metoder sammenkoblet med markedsføringsmæssige teorier om kunders købsadfærd og den deraf afledte økonomiske effekt hos en bys butikker.

Projektet starter op med at udvikle en spørgeramme for Nykøbing F. bymidte i samarbejde med Business LF samt Vores Nykøbing, og i den sammenhæng udarbejdes efterfølgende en markedsanalyse.  Dernæst bliver den tilrettede spørgeramme anvendt på lignende byer på Lolland og Falster og yderligere markedsanalyser foretages. Sammenhænge og trends analyseres og vækstparametre konkretiseres og formidles til butikkerne ud fra skræddersyede kurser.

- Baggrund og formål

På baggrund af samarbejdet med Business LF og Vores Nykøbing samt Lolland Kommune har vi igennem 2 år foretaget markedsanalyser som led i den praksisnære undervisning i fagene markedsføring og statistik. Markedsanalyserne er blevet foretaget for Nykøbing F., Maribo samt Nakskov.

Samtidig er Vores Nykøbing med i analysen “Danmarks Bedste Handelsby 2018”, udarbejdet af Institut for Center-Planlægning. Her er Nykøbing F. ranket blandt de dårligste handelsbyer i Danmark på alle undersøgte parametre sammenlignet med de øvrige medvirkende byer.

Derfor ser vi en mulighed for at udvikle analyserne fra foregående år ved brug af systematisk indsamling af data og samtidig medtage andre parametre end de allerede undersøgte parametre i rapporten “Danmarks Bedste Handelsby 2018”, for derved at komme med forslag til forbedringer af bymidter, som falder i kundernes smag.

- Aktiviteter og handling

Projektet skal minimum gennem de første 8 faser, men ideelt set gennem alle 10:

 1. Opstart af projekt Udarbejdelse af undersøgelsesdesign
 2. Interview med 8 butikker
 3. Teoretisk identifikation
 4. Opstilling af spørgeramme
 5. Gennemførelse af kvantitativ undersøgelser med udgangspunkt i spørgeramme
 6. Identifikation af de 5 vigtigste parametre for vækst i bymidte
 7. Udarbejdelse af rapport
 8. Afrapportering til Vores Nykøbing F. og Business LF
 9. Evaluering og udarbejdelse af årshjul
 10. Undersøgelsen udvides med 3 byer og ovenstående punkter 1-8 foretages igen

Projektet skal løbe over en 3-årig periode med ca. 100 timer pr. år fordelt på undervisningstimer samt udviklingstimer.

 

- Projektets Metode

Udarbejdelse af fokusinterview
Først vil der blive foretaget 4 fokusinterview med butikker for på forhånd at få indblik i, hvad butikkerne mener, kunderne går efter, når de handler i bymidter (identifikation af vækstparametre). Her vil butikker, der er medlemmer af Vores Nykøbing. F. blive udvalgt.

Følgende 4 butikker er udvalgt (alle medlemmer af Vores Nykøbing):

 • Emil Hansen & Søn – Guldsmed – Kontaktperson
 • Kaup P – Tøjbutik – kontaktperson
 • Marius Mortensen – Vin & Spiritus – Kontaktperson
 • Ritz – Restaurant – Kontaktperson

Følgende 4 butikker er udvalgt (Ikke medlemmer af Vores Nykøbing)

 • Kaj Wagner – Tøjbutik – kontaktperson
 • Lysmesteren – Belysning – kontaktperson
 • Bohemian – Boligindretning – kontaktperson
 • Unisex – Sko – kontaktperson

Gennemgang af rapport
Gennemgang af den allerede udarbejdede rapport: Danmarks Bedste Handelsby 2018 fra Institut for Center-Planlægning, hvor formodede vækstparametre udvælges til udvikling af spørgerammen.

Udvikling af spørgeramme
Kvantitativ spørgeramme udvikles på baggrund af første og andet undersøgelsesstep.

Spørgeskemaundersøgelsen foretages i praksis
Selve den kvantitative spørgeskemaundersøgelse iværksættes. Der vil blive foretaget en kvantitativ undersøgelse af borgerne handlende i Nykøbing F. bymidte og mulige borgere, som kunne komme til at handle i Nykøbing F. I undersøgelsen skal der som minimum spørges 1.000 respondenter for at give valide svar. Respondenter bliver adspurgt i byens bymidte, når de handler, og samtidig vil der blive foretaget en undersøgelse på facebook vha. Vores Nykøbings profil. Der opstilles Konfidensintervaller for andel for alle relevante svar (95% sandsynlighed).

Udarbejdelse af rapport for Vores Nykøbing F.
Der udarbejdes en rapport, hvor trends, sammenhænge og vækstparametre identificeres. Fokus på KPI’erne skal bidrage til, at de forretningsdrivende kan se på egen udvikling i deres forretninger, så de kan udarbejde relevante budgetter på dette og se sammenhæng over til deres nøgletal.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at spørgeskemaundersøgelsen vil skabe grobund for:

 • Udvikling af spørgerammer
 • Praksisnær undervisning
 • Fokus på parametre, som kan øge salg i fysiske butikker
 • Udarbejdelse af afrapportering til handelsstandsforeninger
 • Udvikling af kurser omhandlede anvendelse af undersøgelser til vækst
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at ovenstående vil biddrage til byudvikling i forhold til statistiske metoder og markedsføringsmæssige tiltag til gavn for studerende (praksisnær undervisning), undervisere (udvikling af nye sprøgerammer) samt butikker på Lolland og Falster (evt. øget salg).

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Allan Bjeld
Lonni Randi Ravn Walther
Carsten Lund
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Business Lolland Falster | Vores Nykøbing | Cityforeningen i Maribo | Cityforeningen i Nakskov
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter