SMV2 – Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV’ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen

Hvordan kan projektarbejdsformen i praksis mest effektivt hjælpe med at organisere og understøtte det arbejde, der udføres hos SMV’erne?

Genstanden for interessen i SMV-Projekt 2 kan sammenfattes som følger: Hvordan projektarbejdsformen mest effektivt i praksis kan hjælpe med at organisere og understøtte det arbejde, der udføres hos SMV’erne vedr vækst, innovation og forretningsudvikling.

Der er således lukket op for 3 væsentlige spørgsmål:

  • Hvad skal forbedres hos SMV’erne vedr. projektarbejdsformen?
  • Hvordan forbedres disse forhold helt konkret?, og
  • Hvordan indlejres løsningen/ løsningerne i praksis hos SMV’erne?

Litteraturen giver en del anvisninger af forskellig slags på ovenstående. Det er tanken, at projektets “literature review” vil udrede dette nærmere. Det bliver et væsentligt element i projektets designfase at udvælge de teorielementer (som en slags arbejdshypotese) som – på baggrund af erfaringerne fra Projekt 1 – syntes at give de mest effektive og brugbare anvisninger for projektets interventioner.

En kort oversigt over udvalgte teoretiske tiltag (hentet fra nogle oversigtsartikler) til at hjælpe SMV’erne på vej vedr. udnyttelse af projektarbejdsformen kan se således ud:

  • Er “Project Management” økonomisk set en god ide?
  • Value Adding Path Map (VAPM),
  • PMII – interventioner, og
  • PMII – indlejring.

En del faglige miljøer er opstået omkring ovenstående emner inden for de sidste 5 til 10 år på universiteter mv. rundt omkring i Europa – for nu lige at tage de geografisk nærmeste. Det kunne være meget relevant og interssant for Projekt 2 at få en faglig udveksling af ideer, metoder og resultater – og dermed opnå en form for kritisk validering af de samlede aktiviteter under Projekt 2.

Der gives et par eksempler på miljøer samt kontaktadresser på centrale personer.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter