Spilbaseret Didaktik

Simulation, metafor, leg og spil – Hvordan bidrager det til nærværende læring uden at flytter fokus fra det vi ønsker at undervise i?

Målet er at udvikle og afprøve spilbaserede læringsaktiviteter og værktøjer, (læringspil), der skal udvikle og fremme 21-st Century skills hos de studerende på IT-arkitekt uddannelsen. 21st. Century skills er en forudsætning for at kunne blive handlekraftige iværksættere. Studerende på IT-arkitektuddannelsen har både interesse- og kvalifikationer for at kunne arbejde med innovation og entrepreneurship, men arbejder ikke eksplicit med at tilegne sig nødvendige professionelle færdigheder og personlige kompetencer indenfor kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og kollaboration. Det samme gælder afgørende karakteregenskaber som nysgerrighed, mod, resiliens og personligt lederskab. Samlet ses 21st Century skills som afgørende kompetencer for at lykkes som fremtidens iværksætter. Gennem spilbaserede læringsaktiviteter og værktøjer er målet at træne de vigtige 21st Century skills og derigennem motivere og engagere de kommende IT-arkitekter til at bliver opmærksomme på en mulig karrierevej indenfor innovation og entrepreneurship.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter