Hop til indhold

Servitization

Service add-on som nyt konkurrenceparameter i produktionsindustrien

Projektet fokuserer primært på studerende på Service & Oplevelse (SØK) og vil afsøge potentialet for nye aftagermuligheder (praktik- og arbejdspladser) for denne specifikke, konkurrenceudsatte gruppe af studerende. 

Det er projektgruppens klare indtryk, at den moderne arbejdsvandring inden for EU-27 presser SØK-studerendes employability bl.a. inden for HORECA-området via ikke-komplekse kompetencer overvejende relateret til soft skills og serviceleverancer – de bliver konkurrenceudsat fra anden EU-arbejdskraft med tilsvarende grad af kvalifikationer (lav specialisering) samt en høj grad af servicemind og arbejdsduelighed. 

Projektet vil derfor afdække potentialer for nye jobfunktioner (samt tilhørende undervisningsfokus) for SØK-studerende i sektorer såsom produktion og fremstilling med fokus på Service-Ad-on, hvor man forsøger at tilkoble yderligere service-funktioner til eksisterende produkter.  

Service-funktioner skal her ses i et udviklingsperspektiv, hvor de studerende i højere grad uddannes til at identificere og udvikle på uudnyttede behov fx self-service produktløsninger til udnyttelse af nye behov hos potentielt eksisterende/nye kunder.  

Vælg et tema eller søg efter projekter