Hop til indhold

Proaktivt IT sikkerhedssamarbejde for lokale små og mellemstore virksomheder

Hvilke muligheder er der for at etablere et landsdækkende eller lokalt IT sikkerhedssamarbejde?

Generel netværkssikkerhed og særligt endpoint-sikkerhed er et afgørende element for at beskytte SMV’ers data – både i skyen og lokalt. Men de fleste små og mellemstore virksomheder har ikke en dedikeret IT-sikkerhedsmedarbejder, samtidig med at PC’er, bærbare enheder og IOT devices på firmaernes netværk, der ikke er sikret korrekt, er sårbare over for en lang række cyberangreb, der kan lede til data breaches og kompromitterede netværk. Lektor og forsker på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, Christian Damsgaard Jensen har advokeret for, at danske SMV’er samlet set burde etablere et slags andelsfællesskab i forhold til IT-sikkerhed, som kan agere, når den enkelte virksomhed i fællesskabet oplever en konkret trussel. Projektet sigter på at undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere et sådant landsdækkende eller lokalt samarbejde virksomhederne imellem, samt at afdække, analysere og om muligt mitigere de konkrete trusler, som tre udvalgte SMV’er i Skive aktuelt står med.

Projektet undersøger følgende:

Hvilke typiske sikkerhedsrisici kan vi identificere i SMVer i Skive og omegn?

Hvordan kan SMV’er etablere et fælles samarbejde omkring IT sikkerhed, hvor de kan trække på fælles ressourcer i en form for andelsmodel?

 

Vælg et tema eller søg efter projekter