Hop til indhold

Pair-teamwork effekt på første semester IT-studerende for at opnå kollaborativ læring gennem sociale relationer

Nyt initiativ på IT-uddannelser styrker introverte studerendes sociale bånd gennem udvidede pair-programming teknikker. Samarbejde trives, fastholdelse vokser.

Dette eksperiment har til formål at undersøge effekten af pair-programmering og teamwork på IT-studerendes sociale færdigheder ved at de skal arbejde først i et team af to personer, og senere i et større team af fire personer.  

Vores hypotese var, at brugen af pair programmering (eller pair teamwork) og blander grupperne inden for det første semester vil skabe en bedre social relation i klasselokalet og bedre samarbejdsmiljøer. Dette formål var at fremme en forbedret klasse dynamik, hvor “vidensfærdigheder” kunne udveksles, og en mere positiv social atmosfære kunne opstå. Dette ville føre til øget tilfredshed og motivation blandt studerende på IT-uddannelsen. Eksperimentet er gennemført i to klasser, henholdsvis 1.semester datamatiker studerende, og 1.semester MMD. I processen designede vi et spørgeskema, der blev distribueret fire gange i løbet af tre måneder. Resultatet er kombineret i et excel-ark og målt med gennemsnittet. Vi får et overblik over den generelle respons. Designet var i to faser, hvor den første del var at måle studerendes respons på parprogrammering (PP) teamwork med omrokering, og den anden del var at teste effekten af at konvertere til grupper af fire personer. 

Vælg et tema eller søg efter projekter