Modeindustriens omstilling, begrænsningens kunst.

Udfordringerne i modebranchen er under coronakrisen blevet allestedsnærværende og der er brug for en bæredygtig omstilling af den samlede industri.

Projektets overordnede formål er at kortlægge udvalgte menneskers brug af tøj med det formål at give modeindustrien, dvs. modedesignere, brand managers mv. viden om hvilket tøj der bliver benyttet i brugsfasen og ikke kun i købsfasen. Dette er væsentligt for at tilsikre at det købte tøj også er det brugte tøj.

Når designere og virksomheder planlægger nye kollektioner gøres det med udgangspunkt i tidligere erfaringer, hvilket vil sige salgstal fra tidligere kollektioner. Endvidere kigges på hvad der sker i branchen, dvs. konkurrenternes succesprodukter, og slutteligt, kundernes efterspørgsel (primært gennem sælgere, men ligeledes via direkte kontakt via sociale medier mv).

Projektet her vender denne tankegang på hovedet, og tager udgangspunkt i brugere af tøjet og ikke i afsenderen, altså modeindustrien. Respondenter i form af en gruppe af studerende fra designteknologuddannelsen deltager i en kortlægning af deres brug af tøj i en måned.

Undersøgelsesspørgsmål:
I en samlet udmelding opfordres virksomheder, i en bæredygtige omstilling, til at reducere antallet af styles i en kollektion ved at have større fokus på såkaldte ”basics”. Udmeldingen tager udgangspunkt i industriens forsatte fokus og succes med de såkaldte NOOS styles. Dette giver anledning til en opmærksomhed der kalder på viden om, hvorfor vi mennesker bruger tøj. Og uden at uddybe dette spørgsmål i denne opsummering, så afføder det følgende undersøgelsesspørgsmål.

Hvis det særprægede tøj reduceres i kollektionerne, der dermed vil have fokus på ”basics”, vil det så give anledning til at forbrugerne ikke får dækket de behov de har for at shoppe, og dermed virke kontraeffektivt, fordi forbrugerne vil forsøge at få stillet deres behov et andet sted?

Tese:
Det er min tese at kollektioner der skal være mindre ikke må miste deres særpræg, da forbrugerne ellers vil købe både det basale samt det der stiller deres æstetiske behov.

Projektet er sammensat med grund i 3 forskellige hovedområder;
1. Det samfundsvidenskabelige og velbeskrevne område omhandlende hvorfor forbrugere køber, og hvilken betydning mode har i denne kontekst. Dette områder undersøges ikke, men bygger på litteraturstudier.

2. Opbygning af kollektioner. Dette er viden der primært ligger i virksomhedernes knowhow, og som i litteraturen kun er overordnet beskrevet, primært med kreativt fokus. Dette område dækkes via interviews med virksomheder, og det undersøges om der findes businesslitteratur omhandlende kollektionsopbygning.

3. Bæredygtig omstilling af branchen. Fokus har primært været på råstoffer, fibre og produktion samt på social- og samfundsmæssig bæredygtighed. Litteratur med fokus på brugere er et forholdsvist nyt og snævert område, kaldet gaderobeforskning. Gaderobeforskning er hovedområdet for dette forskningsprojekt. Et forskningsområde der er voksende, og som vil danne udgangspunkt for tilgangen til dette projekt.

Vælg et tema eller søg efter projekter