Modeindustriens omstilling, begrænsningens kunst.

Udfordringerne i modebranchen er under coronakrisen blevet allestedsnærværende og der er brug for en bæredygtig omstilling af den samlede industri.

Projektets overordnede formål er at kortlægge en udvalgt gruppe menneskers brug af tøj med det formål at give modeindustrien, dvs. modedesignere, brand managers mv. viden om hvilket tøj der bliver benyttet i brugsfasen og ikke kun i købsfasen. Dette er væsentligt for at tilsikre at det købte tøj også er det brugte tøj.

Når brands og designere planlægger nye kollektioner gøres det med udgangspunkt i tidligere erfaringer, hvilket blandt andet vil sige salgstal fra tidligere kollektioner, strømninger i branchen, samt kundernes efterspørgsel.

Projektet her vender denne tankegang på hovedet, og tager udgangspunkt i brugere og brugen af tøjet og ikke i afsenderen. Respondenter i form af en gruppe af studerende fra designteknologuddannelsen deltager i en kortlægning af deres brug af tøj i en måned.

Undersøgelsesspørgsmål:
Virksomheder opfordres, i en bæredygtige omstilling, til at reducere antallet af styles i en kollektion ved at have større fokus på såkaldte ”basics”. Udmeldingen tager udgangspunkt i industriens forsatte fokus og succes med de såkaldte NOOS styles. Dette giver anledning til en opmærksomhed der kalder på viden om, hvorfor vi mennesker bruger tøj. Og uden at uddybe dette spørgsmål i denne opsummering, så afføder det følgende undersøgelsesspørgsmål.

Hvis det særprægede tøj reduceres i kollektionerne, der dermed vil have fokus på ”basics”, vil det så give anledning til at forbrugerne ikke får dækket de behov de har for at shoppe, og dermed kan tiltaget virke kontraeffektivt, fordi forbrugerne vil forsøge at få stillet deres behov et andet sted?

Tese:
Det er min tese at kollektioner der skal være mindre ikke må miste deres særpræg, da forbrugerne ellers vil købe både det basale samt det der stiller deres æstetiske behov.

 

Projektet er baseret på en opmærksomhed på, hvorfor vi bruger tøj. Og deraf afledt en undersøgelses af praksis af, hvordan og hvorfor tøjet planlægges og designes.

 

Hovedfokus i projektet er dog selve undersøgelsen af tøj i brug, den såkaldte garderobeforskning, for at oparbejde mere viden om denne fase.  Denne undersøgelsesfase kalder på nye metoder for at undersøge området, og én af hovedopgaverne i projektet er at udvikle en dataindsamlingsapp, der kan understøtte den daglige dataoparbejdning fra respondenterne. Via en app, hvori fotos og informationer dagligt uploades, vil data samles i en database, hvorfra det vil blive muligt at behandle data, og se efter mønstre og informationer om tøjet i brug, hvilket giver mulighed for nye indsigter.

Vælg et tema eller søg efter projekter