Modeindustriens omstilling, begrænsningens kunst.

Projekttitel Modeindustriens omstilling, begrænsningens kunst.
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed
Teaser Udfordringerne i modebranchen er under coronakrisen blevet allestedsnærværende og der er brug for en bæredygtig omstilling af den samlede industri.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Line Skjødsholm Franzen
Lektor
lsf@easv.dk
45 4177 5797
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 31. august 2020 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets overordnede formål er at kortlægge en udvalgt gruppe menneskers brug af tøj med det formål at give modeindustrien, dvs. modedesignere, brand managers mv. viden om hvilket tøj der bliver benyttet i brugsfasen og ikke kun i købsfasen. Dette er væsentligt for at tilsikre at det købte tøj også er det brugte tøj.

Når brands og designere planlægger nye kollektioner gøres det med udgangspunkt i tidligere erfaringer, hvilket blandt andet vil sige salgstal fra tidligere kollektioner, strømninger i branchen, samt kundernes efterspørgsel.

Projektet her vender denne tankegang på hovedet, og tager udgangspunkt i brugere og brugen af tøjet og ikke i afsenderen. Respondenter i form af en gruppe af studerende fra designteknologuddannelsen deltager i en kortlægning af deres brug af tøj i en måned.

Undersøgelsesspørgsmål:
Virksomheder opfordres, i en bæredygtige omstilling, til at reducere antallet af styles i en kollektion ved at have større fokus på såkaldte ”basics”. Udmeldingen tager udgangspunkt i industriens forsatte fokus og succes med de såkaldte NOOS styles. Dette giver anledning til en opmærksomhed der kalder på viden om, hvorfor vi mennesker bruger tøj. Og uden at uddybe dette spørgsmål i denne opsummering, så afføder det følgende undersøgelsesspørgsmål.

Hvis det særprægede tøj reduceres i kollektionerne, der dermed vil have fokus på ”basics”, vil det så give anledning til at forbrugerne ikke får dækket de behov de har for at shoppe, og dermed kan tiltaget virke kontraeffektivt, fordi forbrugerne vil forsøge at få stillet deres behov et andet sted?

Tese:
Det er min tese at kollektioner der skal være mindre ikke må miste deres særpræg, da forbrugerne ellers vil købe både det basale samt det der stiller deres æstetiske behov.

 

Projektet er baseret på en opmærksomhed på, hvorfor vi bruger tøj. Og deraf afledt en undersøgelses af praksis af, hvordan og hvorfor tøjet planlægges og designes.

 

Hovedfokus i projektet er dog selve undersøgelsen af tøj i brug, den såkaldte garderobeforskning, for at oparbejde mere viden om denne fase.  Denne undersøgelsesfase kalder på nye metoder for at undersøge området, og én af hovedopgaverne i projektet er at udvikle en dataindsamlingsapp, der kan understøtte den daglige dataoparbejdning fra respondenterne. Via en app, hvori fotos og informationer dagligt uploades, vil data samles i en database, hvorfra det vil blive muligt at behandle data, og se efter mønstre og informationer om tøjet i brug, hvilket giver mulighed for nye indsigter.

- Baggrund og formål

Projektet kan tilføre viden til branchen og dermed give grundlag for den undervisning vi udbyder på designteknologuddannelsen.

Arbejdet med visuel afrapportering i app vil give relevant erfaring og udviklingspotentiale for datamatikeruddannelsen.

Se desuden under afsnit: Projektets forventede effekt

- Aktiviteter og handling
 1. Projektplanlægning
  Fastsættelse af arbejdsgruppe
  Kontaktformidling til relevante virksomheder
  Indsnævring af litteraturstudier.
 2. Projektgennemførelse (inkl. vigtigste milepæle)
  Del 1. efterår 2020
  Litteraturstudier af de tre hovedområder.
  Interviews med samarbejdsvirksomheder.
  Milepæl 1.Del 2. efterår 2020
  Udarbejdelse af flowchart og app, version 1.
  Afprøvning af app.
  Milepæl 2.Del 3, forår 2021
  Tilretning af app.
  Udarbejdelse af spørgeskemaer til respondenter.
  Gennemførsel af spørgeskema 1.
  Igangsættelse af dataindsamling.
  Gennemførsel af spørgeskema 2.
  Databehandling
  Milepæl 3.Del 4, sommer 2021.3. Afslutning (inkl. Formidling og evaluering)
  Evaluering af projekt.
  Milepæl 4.
- Projektets Metode

Litteraturstudie
Interviews
Spørgeskema analyse
Data analyse fra app-data.

Selve undersøgelsen foretages via en app hvori de hver dag med et foto, dokumenterer det tøj de har på samt indtaster informationer om tøjet.
Appen udvikles i samarbejde med datamatikeruddannelse, hvor underviser Frank Østergaard står for selve udviklingen.
Appen har grundlag i den information der ønskes undersøgt. Den data der indsamles er både af kvantitativ og kvalitativ karakter.

Inden opstart af dataindsamling besvarer respondenterne et spørgeskema omhandlende deres brug af tøj. Ved afslutningen af indsamlingen besvarer de studerende ligeledes et spørgeskema, og enkelte respondenter udvælges til en kvalitativ undersøgelse.

For at tilsikre at undersøgelsen har et indhold der i sidste ende kan ende med at give viden til branchen, foretages der 3 interviews med tre store virksomheder fra den modeindustrien omhandlende 2 hovedområder. 1; praksis for kollektionsopbygning og 2; bæredygtig omstilling.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes at projektet munder ud i en beskrivelse og diskussion af projektets fund og projektstillers tese. En direkte be- eller afkræftning af projektstillers hypotese vil ikke være mulig på baggrund af nærværende projekt, men det vil være muligt at konkludere på, om der er viden at hente ved at skalere projektet op i større skala, samt evt. udvide projektet til også at indeholde data om købfasen.
Denne del af projektet afrapporteres og formidles til relevante interessenter.

Der vil desuden evalueres på om en app. som den der er udviklet og afprøvet i projektet, kan være relevant ift. at hjælpe både bruger og industri med kommunikation.
Denne del af projektet evalueres og diskuteres med relevante samarbejdspartnere.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet vil have indvirkning på følgende områder: Undervisning, forskning og aftagermarkedet.

Ift. undervisning vil projektet have indvirkning på den måde der på Designteknologuddannelsen undervises i de essentielle fagområder business og design. Fagene kollektionsopbygning og business (indenfor målgruppe og markedsforståelse), vil med øget forståelse og potentielle ændringer i praksis, se anderledes ud.

Projektet vil endvidere have betydning for den fremtidige forskning. Både ift. metodik men også idet der er potentiale til at benytte indsamlingsappen til yderligere forskning. Der er endvidere potentiale til videre undersøgelse af brugerens relation til appen, der potentielt kan blive en kobling mellem bruger/forbruger og brand (både i forskningsmæssig men muligvis også i kommerciel øjemed).

Sidst men ikke mindst, så kan projektet have indflydelse på hvordan virksomheder vil oparbejde viden om målgruppen fremadrettet såvel som hvorledes brandets kollektionsopbygning vil foregå. Væsentligst af alt, så vil et resultat af projektet give en større vished ift. de valg der træffes af brand managers og designere når en ny kollektion skal designes med et bæredygtigt sigte.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Frank Østergaard Hansen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere MosMosh | Bestseller | DK Company
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter