KEAweek 2014

1 projektuge - 2000 studerende - 19 workshops - samlet under sloganet: GO INNOVATE!

KEAweek er en tværfaglig innovationsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde løsningsorienteret med relevante samfundsudfordringer. Op imod 2000 studerende deltog i KEAweek på tværs af uddannelser og programområder, da Københavns Erhvervsakademi (KEA) d. 5-9. maj 2014 stod i innovationens tegn.

Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og KEAs studerende eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø, der bidrager til udviklingen af deres faglige og innovative kompetencer. 

 

Innovationsugen bød bl.a. på:

Workshops: Alle studerende fra 3. semester og frem havde valgt én ud af de 19 mulige workshops, som de tog del i hele ugen. På tværs af de forskellige emner, havde alle workshops en samarbejdspartner eller case, som var udgangspunkt for ugens oplæg, tværfaglige gruppearbejde og løsningsforslag i form af ideer, koncepter, prototyper mv. De 19 workshops bestod af:
Sustainable Learning, Entrepreneurship, OmniChannel, Made – Lit Up! Citylab CPH, Beesilk, User Generated Storytelling, Typehouse of the Future, Upgrading Slums in Africa, Affald Adfærd Albertslund, IT Security for the Future, Energy Info Art, Saving the Retail, Pitching, Playful Learning, Drones, Walls/Christiansø, Promotion Erasmus og Sustainable Schools.

Open Lectures: Hver dag i løbet af innovationsugen blev der afholdt to forskellige Open Lectures, som samtlige studerende var inviteret til. Nogle af foredragsholderne var udvalgt ud fra de studerendes ønsker, mens andre var udvalgt på baggrund af deres visionære tilgang til deres pågældende fag.

Innovations Kits: I anledning af KEAweek blev der udviklet et Innovations Kit. Innovationskittet er et værktøj, som skal få de studerende til at arbejde kreativt og nyskabende under emnet ”Mit KEA”, samt give underviserne et nyttigt redskab i læren om innovation og kreative processer. Kittet er opbygget over en række øvelser, der er tænkt som en innovations rejse, hvor de studerende vil bevæge sig rundt inden for emnerne: Social Innovation, Entrepreneurial Learning, Open Innovation, samt Design & Innovation.

Vælg et tema eller søg efter projekter