KEA INKubator

Et iværksætterforløb og arbejdsfællesskab for studerende der vil realisere egen forretningsidé

KEA etablerede i efteråret 2014 en inkubator – KEA INKubator – som et fysisk iværksættermiljø målrettet studerende, der arbejder med udvikling af forretningsideer og etablering af virksomhed sideløbende med studierne. Projektet var forankret på tværs af KEA’s uddannelser og fire programområder (TEKNIK, BYG, DIGITAL og DESIGN), mens Forskning & Innovations afdelingen stod for projektledelse og udvikling af det tværgående samarbejdsprojekt.

KEA INKubator kan betegnes som en “rugekasse” og et arbejdsfællesskab for studerende der ønsker at realisere egen virksomhed og tilbyder:

  • Rammerne til at hjælpe studerende med at udvikle forretningsideer og realisering af disse i form at etablering af egen virksomhed (Iværksættere)
  • Afprøvning af en idés potentiale og bæredygtighed, herunder afprøvning af ”livet som iværksætter” – om man både på idéplan men også på det personlige plan har det der skal til for selvstændigt at udvikle en forretningside og selvstændigt at gennemføre de handlinger, der skal til, for at realisere og etablere egen virksomhed.
  • Netværk med andre studerende på tværs af KEAs programområder, der også arbejder med udvikling af egne forretningsideer.

Målet er at hjælpe studerende med iværksætterdrømme på vej mod realisering, men også at kunne tilbyde hjælp til at skalere idéer.

KEA INKubator tilbyder således ikke kun et skrivebord med adgang 24/7 i et aktivt iværksættermiljø, men også en udviklingsproces, hvor de studerende hjælpes på vej, og tilbydes forskellige aktiviteter, der kan understøtte den enkeltes progression, eksekvering og realisering af idéer.

INKubatoren startede som et pilotprojekt, med en intern driftsbevilling til og med 2015. På baggrund af projektets erfaringer, ønskede man at udvikle tilbud målrettet KEAs entreprenante studerende på tværs af uddannelser, som fast kan forankres på KEA efter projektperioden.

Vælg et tema eller søg efter projekter