Karrierefokus – i og efter gymnasiet

Et tværinstitutionelt samarbejde om at målrette de unges karrierekompetencer

Karrierefokus i og efter gymnasiet er et samarbejde mellem Studievalg København, 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.

Projektets mål er at forebygge, at unge bliver “ufaglærte studenter”, der ikke tager en uddannelse efter studentereksamen og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg. Tesen er, at vi allerede i gymnasiet skal arbejde målrettet med de unges karrierekompetencer. Det skal ikke alene ske i vejledningen, men også som en del af undervisningen.

Sammen udvikler projektets deltagere derfor modeller og partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg efter studentereksamen.

Ved at binde KEA tættere sammen med gymnasieskolerne er det målet, at både gymnasielærere og -elever skal få øjnene op for de praksisnære uddannelsestilbud.

Projektet er ejet af Ørestad Gymnasium. KEA har – sammen med UCC og CPH Business Academy – fungeret som samarbejdspartner på projektet.

Vælg et tema eller søg efter projekter