Insight Hunt

Insight hunt har til formål at udvikle en metode til, hvordan bureauer effektivt og struktureret kan udarbejde et kreativt brief med en stærk key indsigt

Insight hunt et innovations-projekt, der har to formål:

  • at udvikle en metode til, hvordan bureauer og annoncører på en effektiv og strukturet måde kan udvikle et kreativt brief med fokus på en stærk human key indsigt.
  • at udvikle en klar definition af en insight.

For at nå frem til metoden og definitionen af en insight, vil projektet undersøge, hvad best practise er i udviklingen af kreative briefs med fokus på at finde frem til den ”gode” indsigt. Vi vil undersøge best practise via gennemgang af litteratur og via interviews med key personer i branchen samt ved at analysere awards-winning kampagner. Vi vil fokusere på branding-kampagner i både Danmark og i udlandet.

Projektet vil blive inddraget i undervisningen på Brand Design på KEA. Studerende vil hjælpe med at analysere award-winning-kampagner, og de studerende vil som de første afprøve metoden. 

Projektet vil munde ud i en workshop som vil kunne berige KEA’s vidensgrundlag på feltet, KEA’s studerende og erhvervslivet med en klarere tilgang til at udfylde det kreative brief og finde frem til den ”gode” insight.

Samarbejdspartneren på projektet vil være PlannerUddannelsen IVS, der er en eftervidereunddannelse inden for strategisk planlægning. Valget af samarbejdspartner er relevant af flere grunde:

  • Underviserne på PlannerUddannelsen IVS har den nyeste viden inden for feltet
  • Underviserne på PlannerUddannelsen IVS har et stærkt og tæt forhold til relevante stakeholders i branchen, hvilket er relevant både i forhold til indsamling af empiri men også til den senere udbredelse af den nyudviklede definition og metode
  • PlannerUddannelsen IVS vil også kunne teste og validere definition og metoden på deres kursister

Vælg et tema eller søg efter projekter