Hop til indhold

Fremtidens storcenter (en del af “Lyngby – oplevelsernes by”)

Hvordan skal storcentre/indkøbscentre udvikle deres konkurrenceevne i fremtidens detailhandel?

Projektets formål er at forstå detailhandlens udvikling og udvikle koncepter, der kan fastholde og udvikle konkurrenceevnen for fremtidens storcentre med udgangspunkt i Lyngby Storcenter. Projektet fokuserer derfor på, med Cphbusiness som uddannelsespartner, at gå aktivt ind i de handlendes forretningsudvikling samt at biddrage med nye løsninger, der vil fremme byens attraktion for borgere, handlende og studerende

Projektets overordnede mål er at:

 • øge forståelsen af praksis både for studerende og for centeret/centerets butikker og herigennem øge centerets attraktivitet generelt for de handlende i Nordsjælland

Projektets delmål er at:

 • gennemføre et serviceeftersyn af Lyngby Storcenter og bidrage til en fælles forståelse af praksis
 • fremme innovationsgraden blandt butikkerne i Lyngby Storcenter gennem forretningsudvikling
 • overføre den nyeste viden inden for bl.a. detailhandel og forbrugertrends til ansatte, ledere og ejere
 • Udarbejdelse af koncept som kan skaleres
 • Udvikle og teste rammer for og krav  til gruppepraktik
 • Øge de studerende evne til at omsætte teoretisk viden til praktisk implementering

I fase 1 af projektets gennemførelse er fokus:

 • Analyse af forbrugeradfærd og tendenser blandt centerets nuværende og potentielle kunder
 • Analyse af centerets nuværende position, image og kundegrundlag
 • Analyse af nuværende butikskoncepters styrker og svagheder samt identifikation af muligheder og trusler i omverdenen med henblik på at identificere indsatsområder
 • Analyse af detailhandelstrends og herunder nethandel og centerudvikling i både Danmark og internationalt

I fase 2 er projektet efterfølgende inddraget som en del ”Retail Reinvented” se www.retailreinvented.dk

Vælg et tema eller søg efter projekter