Fremtidens markedsføring II

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder i rejsebranchen bedre udnytte ny viden og data om forbrugere og forløbet af disses kontakter med virksomheden

Cphbusiness har i samarbejde med danske SMV rejsebureauer udarbejdet en model for deres kunders customer journey. Modellen er blevet udarbejdet og verificeret ved at gennemføre kvalitative dybdeinterviews med SMV rejsebureauer. Disse interviews er gennemført i perioden maj og juni 2018.
Denne model testes i efteråret 2018 ved, at studerende på cphbusiness gennemfører en kvantitativ markedsanalyse af kundernes købsintensioner, forbrug, holdninger etc. Herefter vil selve modellen blive justeret i forhold til kundernes krav, behov og ønsker som analysen vil vise.

Vælg et tema eller søg efter projekter