Fremtidens ledelse som vilkår i dynamiske relation

Med udgangspunkt i behovet for at nytænke læring af ledelse vil projektet sætte fokus på en omkostningsfri og helt central ressource

Med udgangspunkt i behovet for at nytænke læring af ledelse vil projektet sætte fokus på en omkostningsfri og helt central ressource i forhold til at generere udvikling, vækst og innovation: sproget som ledelsesressource.

Projektet har en ambition om at kunne bidrage til metode- og begrebsudvikling, der i relation til konstellationen organisationer/virksomheder-ledelse kan bidrage til kompetenceudvikling, organisationsudvikling og ledelseskvalificering herunder beslutnings-kapabiltet med henblik på at styrke virksomhedernes position.

Ledelse skal ses bredt ud i den enkelte virksomheds organisation, hvor nye ledelsesfunktioner indgår i tæt sammenhæng med fagprofessionelle miljøer, og hvor behovet for forretningsudvikling, innovation, internationalisering og effektivisering er gennemgående temaer.

Vælg et tema eller søg efter projekter