Hop til indhold

Fremtidens ledelse som vilkår i dynamiske relation

Projekttitel Fremtidens ledelse som vilkår i dynamiske relation
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Med udgangspunkt i behovet for at nytænke læring af ledelse vil projektet sætte fokus på en omkostningsfri og helt central ressource
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Jørn Helder
Projektleder, Lektor
jorh@cphbusiness.dk
3615 4755
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2014 - 31. december 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Med udgangspunkt i behovet for at nytænke læring af ledelse vil projektet sætte fokus på en omkostningsfri og helt central ressource i forhold til at generere udvikling, vækst og innovation: sproget som ledelsesressource.

Projektet har en ambition om at kunne bidrage til metode- og begrebsudvikling, der i relation til konstellationen organisationer/virksomheder-ledelse kan bidrage til kompetenceudvikling, organisationsudvikling og ledelseskvalificering herunder beslutnings-kapabiltet med henblik på at styrke virksomhedernes position.

Ledelse skal ses bredt ud i den enkelte virksomheds organisation, hvor nye ledelsesfunktioner indgår i tæt sammenhæng med fagprofessionelle miljøer, og hvor behovet for forretningsudvikling, innovation, internationalisering og effektivisering er gennemgående temaer.

- Baggrund og formål

Baggrunden for dette er, at ledere skal kunne agere multipelt for at kunne håndtere en stadig accelererende forandringshastighed og kompleksitet i relation til at træffe adækvate beslutninger. Forandring og kompleksitet pålægger således ikke kun ledelsen at kunne agere multipelt – de må anerkende at ledelsesopgaven ikke kun er blevet en anden end tidligere, men også langt mere kompleks.

Formålet med projektet er dobbelt – dels at bidrage til at virksomheder kan øge deres konkurrenceevne gennem vækst, innovation og effektivitet ved at sætte ledelseskompetencen ind i en ny kontekst dels at kvalificere Cphbusiness lederuddannelser yderligere. I forhold til dette er det tanken at skabe et (for)nyet sæt af profiler inden for lederuddannelserne, som retter sig eksplicit mod ledelsesfunktionen med fokus på vækst, innovation og effektivitet.

Et yderligere formål med projektet er at styrke identiteten og den faglige sammenhæng internt i Cphbusiness i relation til det nyetablerede område Ledelse og Kommunikation, hvor dette projekts fokus står med et ben i begge lejre og som sådan kan bidrage til at bygge faglig bro mellem områderne.

 

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet er defineret som et multiple case study.  De virksomheder, der tænkes indgå i samarbejde med Cphbusiness, vil som udgangspunkt være en blanding af små, store og mellemstore virksomheder.  De studerende, der inddrages vil alle være forankrede på Cphbusiness.

Projektet anerkender, at ledelse er utrolig kompleks og at der ikke findes én teoretisk tilgang, der vil kunne forklare alle forhold. Projektet vil således arbejde eklektisk, hvilket kan implicere inddragelse af forskellige perspektiver, fx konstruktivisme, institutionalisme og aktørorienterede tilgange.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet vil kunne bidrage til at kvalificere ledelse i danske virksomheder med henblik på at øge effektivitet og produktivitet.

Konkret tænkes projektet resultere i en række begivenheder, fx 1-2 artikler i fagtidsskrifter, udvikling af undervisningsmaterialer etc.

 

- Projektets Forventede Effekt
 • Målsætning:
  • Placere Cphbusiness som en central aktør på den ledelsesudviklende scene
  • Kvalificere ledelse i danske virksomheder med henblik på at øge effektivitet og produktivitet.
 • Slutproduktet:
  • Skabe et (for)nyet sæt af profiler inden for lederuddannelserne
  • 1-2 artikler i fagtidsskrifter
  • Udvikling af undervisningsmaterialer etc.
  • Afslutningsrapport med evaluering af projektet og opsamling af og deling af videndeling af viden
  • Artikler
  • Workshop
  • Undervisningsmateriale
Tags kommunikation | Ledelse | Narrativ | Storytelling
Deltagere
Partnere Aalborg Universitet | CBS | FUHU
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering

Det er naturligvis både rationelt og af hensyn til styring af projekter centralt at udvikle diverse modeller og systemer i relation til projektarbejde på Cphbusiness. Det skal dog samtidig bemærkes, at der eksekveres projekter med ganske forskellig identitet i regi af Cphbusiness, hvorfor en entydig model, der skal gælde for alle projekter næppe kan karakteriseres som hensigtsmæssig, da risikoen for at modellerne bliver styrende for projektarbejdet i et omfang, der vil påvirke det ”kreative” arbejde med projekterne er overvejende potentiel. Dette udelukker naturligvis ikke (skal ikke) afrapportering, relevante indberetninger omkring økonomi, fremdrift etc., men netop fordi projekter er forskellige både med hensyn til volumen, tidsmæssig længde og identitet, bør der ske en tilpasning af diverse projektmodeller, rapporterings- og styringssystemer i forhold til de enkelte projekter, så alle projekter har mulighed for at give optimalt afkast til Cphbusiness.

 

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

I artikel form.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Peer rev. Artikel
Anden artikel