Hop til indhold

Fra minus til plus – den værdiskabende økonomifunktion

Hvordan kan mellemstore virksomheder udvikle deres økonomifunktion, så den skaber større værdi for organisationen og ledelsen?

Der har i mange år været fokus på og debat om, hvordan økonomifunktionen kan og skal udvikle sig. Fra at være en indadvendt og passiv regnskabsfunktion til at blive en udadvendt og proaktiv økonomifunktion, som tager aktiv del i forretningen og skaber større værdi for organisationen og ledelsen.

Mange virksomheder – især de store – er kommet langt i denne transformation. Men hvordan står det til ude i de mellemstore virksomheder, og hvad kan de gøre for, at deres økonomifunktioner skaber større værdi for deres organisation og ledelse. Det er det, som er i fokus i dette forskningsprojekt.

Stigende konkurrence, krav om øget effektivitet, forretningsmodeller under pres og øget kompleksitet, er faktorer, som er med til at aktualisere behovet for, at økonomifunktionen udvikler sig. En udvikling som skal sikre, at økonomifunktionen i højere grad understøtter forretningen i, at håndtere de stigende udfordringer og krav, den står over for.

Hvis der fokuseres på Erhvervsakademi Aarhus’ aftagervirksomheder – typisk små og mellemstore virksomheder – kan der laves en generel antagelse om, at i mange af disse virksomheder, hænger økonomifunktionen stadig fast i rollen, som den passive regnskabsfunktion eller er ikke kommet særligt langt i transformationen. En antagelse som bygger på flere undersøgelser samt dialog med og vejledning af studerende fra disse virksomheder.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter