Hop til indhold

Byg ny viden sammen – forhold som fremmer og hæmmer vidensopbygning i organisationer

Hvordan kan man via casearbejde med at frembringe ny faglig viden bidrage til, at en afdelings videngrundlag opbygges og videreudvikles?

Forskningsprojektet ‘Byg ny viden sammen – forhold som fremmer og hæmmer vidensopbygning i organisationer’ forsøger via aktionsforskning og et systematiseret og rammestyret casearbejde at frembringe ny faglig viden som metode, og undersøger dermed hvilke forhold, der har betydning for, at en afdelings videngrundlag opbygges og videreudvikles.

Den nye faglige viden, som frembringes i casarbejdet kobler praksisviden og teoretisk viden, er anvendelsesorienteret i forhold til ledere og ledelse, og formidles til disse.

Effekterne af projektet vil således være ny viden om, hvordan en afdelings videngrundlag kan opbygges og udvikles, og hvordan undervisernes kompetencer inden for forsknings-, udviklings- og innovationsarbejde videreudvikles

Vælg et tema eller søg efter projekter