Forretningsforståelse, salgskanaler og distribution i den danske spilbranche under Interactive Denmark

Identifikation af kommercielle aktiviteter og kompetencer, der skal være på plads for, at branchen kan realisere sit vækstpotentiale

Helt ferske branchetal for 2017 melder om en global spilbranche der for første gang runder US$ 100 mia. i omsætning. Mens UK står for 1/3 af den europæiske omsætning, ligger spilvirksomheder i vores nabolande Sverige og Finland også godt an i dette billede.

Dansk spilbranche (content developers) har fra 2014-2016 været inde i en spændende og positiv udvikling, hvor flere virksomheder er lykkedes med at skabe kommercielle successer med eksportaktivitet der bidrager til dansk økonomi.

Branchens egen interesseorganisation, Interactive Denmark, kørte i perioden 2014-2016 en række udviklingsprogrammer med det formål at styrke spilvirksomhedernes forståelse for, hvad der skal til for at lykkes med alt fra produktudvikling, til kommercialisering, tilstedeværelse i distribution og komme ’top-of-mind’ i forbrugerens/ gamernes opmærksomhed.

I tæt samarbejde med Interactive Denmark, er en projektgruppe fra Cphbusiness, Søerne i fuld gang med en systematisk identifikation af aktiviteter og kompetencer den enkelte virksomhed må have på plads for at kunne realisere sit kommercielle potentiale.

Vælg et tema eller søg efter projekter