Hop til indhold

Forbrugeradfærd i forbindelse med kendte udsalgsdage fx Black Friday

Forbruger vi, fordi det er billigt eller forbruger vi efter behov? I et krydsfelt mellem intentionelle og faktiske handlinger.

Projektet undersøger, hvilken forbrugeradfærd der udvises i forbindelse med store udsalgsdage, samt hvordan dette matcher handlinger fra retailers side. Desuden vil projektet blive udfordret af forskellige teoriforståelser inden for fx adfærdsteori, nudging, klassisk økonomisk teori, psykologi og spilteori.

  • Projektet tager afsæt i de incitamenter, der antages at kunne forklare vores adfærd i forbindelse med store udsalgsdage.
  • Hvilke incitamenter ligger bag forbrugeradfærden ifm. store udsalgsdage og kan de forklare non-foodbranches handlinger?

Vælg et tema eller søg efter projekter