For fremtiden – Digitaliseringens betydning for de erhverv og brancher, som Cphbusiness uddanner til

Projektet sætter fokus på teknologi og disruption og hvordan ny innovativ teknologi vil få indflydelse på en række af de erhverv og brancher vi uddanner til.

Målet med projektet er at undersøge fremtidige udviklingstendenser i en række af de erhverv og brancher, som Cphbusiness uddanner til. Der er i projektperioden særligt fokus på at undersøge de konsekvenser for forretningen og kompetencebehovet, som øget og forbedret digitalisering inden for de næste 2-5 år vil have for de udvalgte erhverv og brancher.

Den viden, som projektet genererer gennem kontakten med erhvervene skal, ved projektets afslutning, tilbageføres til erhvervene i form af anbefalinger, som erhvervene kan vælge at handle på.

Vi ser i dag eksempler på hvordan de etablerede industrier bliver udfordret af opstartsvirksomheder med innovative forretningsmodeller og som på kort tid vinder indpas i de respektive brancher. Det skaber et pres på mange brancher hvilket skaber et reelt behov for redskaber til at møde forandringer. Netop at ruste vore studerende til dette møde, er hvad Cphbusiness For Fremtiden søger at adressere.

Projektet har haft sit afsæt med Future Summit, konferencen i Forum i efteråret, der fungerede som opstart på projektet og gav erhvervsliv, undervisere og studerende et indblik i udviklingstendenser og eksponentielle teknologier. Summit var kickstart event for de efterfølgende aktiviteter i projekter: Future X-Lab, Future Camp og Future Explorer.

Alle aktiviteter der med forskellige metodikker, giver de deltagende virksomheder, studerende og undervisere inspiration i nye tendenser indenfor udvikling af disruptive teknologier, eksponentielle organisationer og start-ups miljøer.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter