Hop til indhold

Facilitating Game Production

Producerrollen er mangefacetteret, men har alligevel fællestræk på tværs af virksomheder. Projektet undersøger og afdækker dette i den danske spilbranche.

Igennem mange års erfaring inden for spilbranchen og inddragelse af advisory boardet for ”The Game Producer Program” er der dannet en antagelse af, at der er bestemte roller i spilvirksomheder, der primært faciliterer produktionsprocessen. Disse kan have mange forskellige titler og varetage andre funktioner samtidig. Der er dannet antagelser omkring kompetencerne, der er nødvendige for at varetage denne rolle.

 

Projektet vil afdække eksistensen af denne rolle og kompetencerne for rollerne gennem et survey til virksomheder i den danske spilbranche, for at validere eller invalidere disse antagelser. Projektet skal afdække det generaliserede kompetencebehov i den danske spilbranche med henblik på at kvalificere senere undersøgelser i større skala (EU, USA, Asien).

 

Projektets overordnede intention er: ”En kortlægning over organiseringen, rollefordelingen og kompetenceprofilerne der indgår i ledende og faciliterende del af produktionsvirksomhederne i den danske spilbranche”.

 

Det overordnede forskningsspørgsmål er: ”Hvilke ledende og faciliterende roller er der i produktionsvirksomhederne i den danske spilbranche, hvordan er de organiseret og hvilke kompetenceprofiler bestrider de?

 

Projektets vil desuden besvare følgende underspørgsmål:

 

  • Hvilke kerneopgaver og dertilhørende kompetencer har de produktionsfaciliterende medarbejdere typisk?
  • Hvilke andre funktioner varetager dem, der faciliterer produktion, typisk også og hvilke kompetencer har de for at varetage disse?
  • Hvilke titler bruges der eventuelt for disse roller?
  • Er der en sammenhæng imellem faktorer som virksomhedsstørrelse og organisationsindretning og brugen af disse roller?

Vælg et tema eller søg efter projekter