Erhverv ind i uddannelserne

Virksomheder bidrager til at undervise fremtidens arbejdskraft

I et banebrydende samarbejde gik Håndværksrådet og Erhvervsakademi Sjælland i 2014 sammen om et toårigt projekt med det formål, at få flere sjællandske virksomheder ind og bidrage til undervisningen på erhvervsakademiets uddannelser.

Erhverv ind i uddannelserne er blevet gennemført af Erhvervsakademi Sjælland med Håndværksrådet som partner. Håndværksrådet er hovederhvervsorganisation for knap 20.000 små og mellemstore virksomheder og har bl.a. fungeret som rådgiver i projektet og bindeled til regionens virksomheder. Projektet er økonomisk støttet af Region Sjælland som en del af Kompetenceparat 2020.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter