Entreprenørskab i det udvidede læringsrum

Videns- og kompetenceløft af undervisere i socialt entreprenørskab

Formålet med projektet har været at udvikle og afholde et kompetenceudviklingsforløb med fokus på socialt entreprenørskab for undervisere på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Udover et videns- og kompetenceløft skal forløbet bidrage med konkrete metoder og værktøjer, som underviserne efterfølgende kan bruge i deres undervisning.

Projektet har således også haft til formål at klæde underviserne på, til selv at udvikle undervisningsforløb indenfor socialt entreprenørskab bl.a. i forbindelse med et andet at KEAs projekter: Socialt Entreprenørskab i Praksis. Gennem arbejdet med projektet, er håbet at underviserne kan understøtte de studerendes entreprenante kompetencer ved at skabe yderligere kobling mellem teori og praksis.

 

Kompetenceudviklingsforløbet bestod bl.a. af:

  • Deling af erfaringer ifht. hvilke undervisningsmetoder der fungerer for både undervisere og studerende når der arbejdes med socialt entreprenørskab
  • Oplæg og workshop med eksterne foredragsholdere, med fokus på at give en forståelse for det socialt entreprenante felt
  • Diskussion af undervisningsmetoder til at arbejde med socialt entreprenørskab og hvordan der skabes et socialt entreprenant mindset blandt studerende

 

Output

Gennem kompetenceudviklingsforløbet blev der skabt en fælles baseline og forståelse af socialt entreprenørskab blandt deltagerne. De opnåede et kendskab til feltet gennem oplæg, workshop, diskussioner, egen læsning og arbejde med emnet.

Deltagerne udarbejdede undervisningsmateriale om undervisning i socialt entreprenørskab (se vedhæftet vidensprodukt). Dokumentet tager udgangspunkt i kompetenceforløbets fokuspunkter og opridser metoder og læringsmodeller til at undervise i socialt entreprenørskab.

Ydermere lagde kompetenceudviklingsforløbet grund for en håndfuld engagerede undervisere, der ønskede at starte et valgfag op i socialt entreprenørskab på KEAs DESIGN-område.

Derudover resulterede projektet i etablering af en vidensklynge, hvor undervisere kan diskutere og udvikle undervisningsredskaber som kan anvendes når der skal arbejdes med socialt entreprenørskab på KEA. Der er således skabt rum for at lege med det udvidede læringsrum og undervise i socialt entreprenørskab på en praksisnær måde.

Til slut har vidensklyngen udarbejdet et projektforslag til KEA Week 2015 (KEAs årlige tværfaglige innovationsuge). Vidensklyngen har ønsket at lave et socialt entreprenant projekt, med udgangspunkt i det lærte under kompetenceforløbet.

Vælg et tema eller søg efter projekter