Hop til indhold

En undersøgelse af organisationsformer i den optometriske branche i relation til generation Z

Hvordan passer Generation Z ind i den traditionelle optometriske forretningsmodel, i relation til Frederic Laloux’ teori om organisationsformer?

Optometristuddannelsen i dag har et markant fokus på den sundhedsfaglige del af uddannelsen, i kontrast til tidligere. Det er til fordel for vores studerendes faglighed, men kan også være problematisk for vores branche, da de primære arbejdspladser er placeret i forretningerne, hvor salg og service også indgår som et arbejdsvilkår. Ledigheden er lav i branchen, men noget tyder på at vi uddanner optometrister med andre ønsker end butikslivet. 

Derfor har der været ønske om et valgfag, som fokuserede på den kommercielle side af vores fag – hvilket førte til valgfaget ‘Etablering af egen virksomhed og introduktion til ledelse’; et valgfag der sættes i søen fra december 2022, som udelukkende er optaget af entreprenør- og lederskab. Ved afvikling af valgfaget blev det klart, at de studerendes ønsker til fremtidige arbejdspladser, ikke harmonerede med den traditionelle organisationsform inden for branchen. 

På baggrund af ovenstående, ønsker dette projekt af afdække den nye arbejdsgenerations (generation Z) ønsker til arbejdspladser, og på den baggrund komme med anbefalinger til hvordan den traditionelle branche kan udvikles for i højere grad at være attraktive for medarbejdere fra denne generation. 

Vælg et tema eller søg efter projekter