Hop til indhold

Employability from day one!

Projektet undersøger hvordan ”Employability” kan hjælpe studerende på erhvervsakademierne med at blive mere karrierekompetente og lette deres vej til job.

 

Erhvervsakademierne udbyder uddannelser tæt på praksis i nært samarbejde med aftagervirksomheder. På trods af praksisnærhed og virksomhedssamarbejde i uddannelsesforløbet, ses der dog – også på erhvervsakademier – udfordringer af beskæftigelsesmæssig karakter. Bruttoledighedsgraden for dimittender fra erhvervsakademierne i 2016 lå gennemsnitlig på 9,8% (4.-7. kvartal). For nogle af erhvervsakademiuddannelserne lå ledighedstallet lavere end gennemsnittet – for andre højere.

Med afsæt i det faktum, at dimittender fra nogle af erhvervsakademiuddannelserne starter deres arbejdsliv med en længere ledighedsperiode, undersøger projektet, hvordan ”employability” kan hjælpe erhvervsakademierne med at styrke de studerendes karrierekompetencer og lette deres vej til job, allerede fra den dag de starter på deres uddannelse, og til den dag de dimitterer.

På baggrund af litteraturstudier, ekspertinterviews og undersøgelser af 2 uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus foretaget i projektet, udvikles der en employability-model, som målretter sig imod erhvervsakademier, der:

  • Tager afsæt i international- og national forskning i employability
  • Funderes i erhvervsakademiernes uddannelsespraksis og erfaringer
  • Testes af interessenter – for på den måde at blive specifikt tilpasset erhvervsakademiernes behov.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter