Efteruddannelse til alle – fødevarevirksomheder

Rekruttering og kvalificering af fødevareerhvervets arbejdskraft

Formålet med dette projekt er at screene en række små  virksomheder med industriel fødevareproduktion i hele landet for at få afdækket deres konkrete behov for fødevarerettet efteruddannelse, for derefter at kunne skræddersy opkvalificeringstilbud til virksomhedens medarbejdere.

Der er i projektet  kontaktet 300 virksomheder, der har fået information om aktivitet og 60 er blevt screenet, der er oprettet 5 faglige moduler og afholdt 30 efteruddannelsesmoduler.

Vælg et tema eller søg efter projekter