E for eksport

Hvilke ressourcer og kompetencer er kritiske for opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV´er?

Projektets formål er at afdække hvilke ressourcer og kompetencer, der er afgørende for opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV´er. Der er fokus på planlægnings- og opstartsfasen på nye eksportmarkeder – dvs. på SMV´er[1], der enten skal ind på et helt nyt eksportmarked, eller kun har sporadiske aktiviteter på et givent eksportmarked.

Projektet afdækker eksisterende litteratur om emnet, inddrager eksperter på området, samt undersøger praksis i udvalgte SMV´er, som allerede har etableret eksportsalg via digitale kanaler.

Derefter er der gennemført eksplorative undersøgelser i udvalgte SMV´er, som ønsker at igangsætte eksportsalg via digitale salgskanaler. Formålet med de eksplorative undersøgelser er at belyse virksomhedernes overvejelser og adfærd i forbindelse med opstart af eksportsalg via digitale kanaler. Der er særligt fokus på at undersøge, hvilke ressourcer og kompetencer, der er afgørende i opstartsfasen.

Ud fra litteratur og empiri er der udarbejdet:

  • E-bog henvendt til danske SMV
  • Casesamling til undervisning
  • Working Paper

Publikationerne udgives samlet i september 2021.

[1] I dette projekt afgrænses definitionen af SMV til at omfatte  små virksomheder fra 10-49 ansatte, og en omsætning eller balance på op til 2-10mio. EURO jf. EU’s definition: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf

 

Læs mere om projektet her.

Vælg et tema eller søg efter projekter