Hop til indhold

Digitale Arbejdsformer på VVEU

Projektet undersøger, hvordan man kan bygge professionsspecifikke digitale arbejdsformer ind i videregående voksen- og efteruddannelse.

Projektet undersøger, hvordan man kan bygge digitale arbejdsformer fra relevante professioner ind i videregående voksen- og efteruddannelse. Målet er at give de studerende digitale kompetencer, der matcher deres erhverv.

Digital opkvalificering af medarbejdere har vist sig at være lidt af en jungle: Hvad er det helt præcist, den enkelte har brug for at lære? Og hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne bedst med digitalisering af deres efter- og videreuddannelser?

‘Digitale arbejdsformer på VVEU’ retter blikket mod arbejdsformerne i undervisningen som en mulighed for at give de studerende erfaringsbaserede digitale kompetencer.

I projektet besøger undervisere digitalt modne virksomheder for at blive klogere på, hvordan de arbejder digitalt understøttet med deres daglige opgaver, processer og kommunikation. Disse indsigter bygger underviserne herefter ind som digitale arbejdsformer i deres fag og undervisning.

Da nye teknologier konstant vil komme til, er ønsket ikke at identificere specifikke teknologier men at udforske, hvordan der kan udvikles en underviserpraksis, der løbende griber og indtænker erhvervenes digitale omstilling. En praksis, hvor ikke bare studerende men også undervisere og uddannelser skal ”lære at lære”, fordi erhvervenes digitale transformation fremadrettet vil være et konstant vilkår.

Vælg et tema eller søg efter projekter