Den finansielle sektor under forandring

De finansielle brancher er udfordret af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Hvordan imødegår virksomhederne disse udfordringer?

Projektet har som sit hovedformål at styrke Cphbusiness’ vidensgrundlag ved at udvikle og afprøve metoder til at transformere ny forskningsbaseret viden til værdiskabende viden for virksomhederne i den finansielle sektor og for de finansielle uddannelser, som uddanner arbejdskraft til erhvervene.

Den forskningsbaserede viden, som projektet trækker på og søger at transformere til viden, der kan anvendes i praksis fremkommer indenfor et stort forskningsprogram, som sætter fokus på en lang række af de væsentligste aktuelle forandringer i den finansielle sektor. Forskningsprogrammet består af i alt ti delprojekter, som gennemføres af fremtrædende – og internationalt anerkendte forskere. De enkelte forskningsprojekter benytter sig af anerkendte videnskabelige metoder, og resultaterne af forskningen publiceres i nogle af verdens førende internationale fagtidsskrifter, hvor manuskripterne underkastes peer-review og en meget hård selektionsproces forud for optagelse. Cphbusiness har repræsentation i styregruppen for forskningsprogrammet og har sikret de ansatte ved Finansområdet på Cphbusiness en unik adgang til at følge forskningen tæt og få adgang til forskningsresultaterne som fremkommer.

De ti delprojekter indenfor forskningsprogrammet omhandler følgende temaer:

  1. Den danske finansielle sektors makroøkonomiske betydning.
  2. Pengepolitikken i Danmark og den samfundsøkonomiske vækst i årene under finanskrisen.
  3. EU-regulering på det finansielle område.
  4. Betydningen af en nordisk corporate governance model for de finansielle virksomheder.
  5. Forandringer i reguleringen af de finansielle virksomheder – og Finanstilsynets rolle.
  6. Implikationer af de nordiske finansielle virksomheders brug af finansielle nøgletal som målsætning.
  7. Konkurrencemæssige fordele og fremtidige vækstmuligheder for nordiske banker.
  8. Udsigterne for asset management sektoren i Norden og i Danmark
  9. Forandringer i virksomhedernes langsigtede finansiering.
  10. Forandringer i forhold til jobs og beskæftigelse i den danske finansielle sektor.

 

Projektet vil sideløbende med delprojekterne i forskningsprogrammet udvikle og afprøve en række metoder til at transformere den forskningsbaserede viden, så den bliver anvendelig i praksis, dvs. for virksomhederne i den finansielle sektor (Cphbusiness’ aftagervirksomheder) og for undervisningen på Cphbusiness.

Projektet med at transformere forskningsbaseret viden har som en gennemgående metodisk tilgang at udvikling og afprøvning af de forskellige metoder foregår i et samspil mellem tre centrale parter: (1) et Cphbusiness underviserteams, (2) et Cphbusiness studenterteam og (3) et team af medarbejdere fra de finansielle virksomheder. Det forventes, at der gennem integration af viden fra disse tre parter og med afsæt i forskningsprogrammets resultater kan skabes originale og innovative metoder til at omsætte forskningsbaseret viden til værdifuld praksisviden, som er anvendelig for aftagervirksomhederne og for Cphbusiness’ uddannelser.

[1] Forskningsprogrammet, Nordic Finance and the Good Society er et treårigt (2016-2019) program, som er forankret på Copenhagen Business School (CBS) ved Center for Corporate Governance under Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse.

Tjek CBS’ forskningsprogram: http://www.nfgs.dk/

Vælg et tema eller søg efter projekter