Den finansielle sektor under forandring

Projekttitel Den finansielle sektor under forandring
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Økonomi
Teaser De finansielle brancher er udfordret af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Hvordan imødegår virksomhederne disse udfordringer?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Svend Erik Thomsen
Projektleder, Ph.d.
svet@cphbusiness.dk
3615 4951
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 16. december 2016 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet har som sit hovedformål at styrke Cphbusiness’ vidensgrundlag ved at udvikle og afprøve metoder til at transformere ny forskningsbaseret viden til værdiskabende viden for virksomhederne i den finansielle sektor og for de finansielle uddannelser, som uddanner arbejdskraft til erhvervene.

Den forskningsbaserede viden, som projektet trækker på og søger at transformere til viden, der kan anvendes i praksis fremkommer indenfor et stort forskningsprogram, som sætter fokus på en lang række af de væsentligste aktuelle forandringer i den finansielle sektor. Forskningsprogrammet består af i alt ti delprojekter, som gennemføres af fremtrædende – og internationalt anerkendte forskere. De enkelte forskningsprojekter benytter sig af anerkendte videnskabelige metoder, og resultaterne af forskningen publiceres i nogle af verdens førende internationale fagtidsskrifter, hvor manuskripterne underkastes peer-review og en meget hård selektionsproces forud for optagelse. Cphbusiness har repræsentation i styregruppen for forskningsprogrammet og har sikret de ansatte ved Finansområdet på Cphbusiness en unik adgang til at følge forskningen tæt og få adgang til forskningsresultaterne som fremkommer.

De ti delprojekter indenfor forskningsprogrammet omhandler følgende temaer:

 1. Den danske finansielle sektors makroøkonomiske betydning.
 2. Pengepolitikken i Danmark og den samfundsøkonomiske vækst i årene under finanskrisen.
 3. EU-regulering på det finansielle område.
 4. Betydningen af en nordisk corporate governance model for de finansielle virksomheder.
 5. Forandringer i reguleringen af de finansielle virksomheder – og Finanstilsynets rolle.
 6. Implikationer af de nordiske finansielle virksomheders brug af finansielle nøgletal som målsætning.
 7. Konkurrencemæssige fordele og fremtidige vækstmuligheder for nordiske banker.
 8. Udsigterne for asset management sektoren i Norden og i Danmark
 9. Forandringer i virksomhedernes langsigtede finansiering.
 10. Forandringer i forhold til jobs og beskæftigelse i den danske finansielle sektor.

 

Projektet vil sideløbende med delprojekterne i forskningsprogrammet udvikle og afprøve en række metoder til at transformere den forskningsbaserede viden, så den bliver anvendelig i praksis, dvs. for virksomhederne i den finansielle sektor (Cphbusiness’ aftagervirksomheder) og for undervisningen på Cphbusiness.

Projektet med at transformere forskningsbaseret viden har som en gennemgående metodisk tilgang at udvikling og afprøvning af de forskellige metoder foregår i et samspil mellem tre centrale parter: (1) et Cphbusiness underviserteams, (2) et Cphbusiness studenterteam og (3) et team af medarbejdere fra de finansielle virksomheder. Det forventes, at der gennem integration af viden fra disse tre parter og med afsæt i forskningsprogrammets resultater kan skabes originale og innovative metoder til at omsætte forskningsbaseret viden til værdifuld praksisviden, som er anvendelig for aftagervirksomhederne og for Cphbusiness’ uddannelser.

[1] Forskningsprogrammet, Nordic Finance and the Good Society er et treårigt (2016-2019) program, som er forankret på Copenhagen Business School (CBS) ved Center for Corporate Governance under Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse.

Tjek CBS’ forskningsprogram: http://www.nfgs.dk/

- Baggrund og formål

Projektet forventes at skabe to typer af værdi, som gensidigt forstærker hinanden. Først og fremmest vil adgangen til – og transformationen af den nyeste forskningsbaserede viden fra forskningsprogrammet om forandringerne i den finansielle sektor have en umiddelbar værdi for virksomhederne i den finansielle sektor og for Cphbusiness’ ansatte og studerende på Finansområdet. I et mere langsigtet og strategisk perspektiv er det overordentligt værdifuldt for hele Cphbusiness at få konkrete erfaringer med at ’gøre viden til værdi’ gennem samarbejde mellem forskningsinstitutioner, undervisere, studerende og repræsentanter fra aftagervirksomhederne. Projektets erfaringer med at transformere den nyeste forskningsbaserede viden vil således udgøre et væsentligt bidrag i forhold til at realisere Cphbusiness’ strategi med at gøre viden til værdi (Cphbusiness: Strategi 2020). Projektet er nyskabende og unikt ved at der samarbejdes med forskningsinstitutioner på den ene side og med studerende og erhverv på den anden side. Projektet indrammer således erhvervsakademiets opgave med at udføre anvendt forskning ved at afprøve metoder til at transformere ny forskningsbaseret viden til anvendelig og værdifuld viden for praksis. Det forventes, at projektet og dets resultater vil være af interesse i såvel uddannelsesregi, dvs. andre uddannelsesinstitutioner, som arbejder med anvendt forskning (erhvervsakademier og professionshøjskoler), i Uddannelses- og forskningsministeriet og i erhverve i den finansielle sektor. Det forventes tillige at forskningsinstitutionerne vil have en interesse i projektets erfaringer i forhold til at vurdere forskningens praktiske implikationer.

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektets udviklingsdel anvender en metodologi, som har aspekter af ’Participatory research’ (Brown and Kaplan, 1981). Denne metodologi antager, at samarbejde og integration af viden fra forskellige parter er fremmende for innovation og udvikling. Det forventes således, at samarbejdet mellem undervisere, studerende og virksomheder kan fremme skabelsen af ny anvendelig praksisviden med baggrund i forskningsresultaterne. Projektet udnytter i sin gennemførelsesfase desuden teamarbejdes potentialer i forhold til at motivere deltagerne og kvalificering og kvalitetssikring af de udviklede tiltag (Edmondsson, 2012).

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags business | Finans | virksomheder
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness
 • - Finansøkonom, København K (200)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Copenhagen Business School (CBS)
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter