Deling af produktionsfaciliteter i SMV i Business Region Aarhus

Identifikation og udvikling af nye forretningsmodeller i kombination med Industry 4.0 til styrkelse af industriens globale konkurrenceevne

 

I Business Region Aarhus indgår 12 kommuner, der ønsker at samarbejde i regionen for at servicere erhvervslivet bedst muligt.

Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af regionens styrkepositioner. Dette forskningsprojekt vil derfor afdække mulighederne inden for deling af produktionsfaciliteter med henblik på at efterleve ovenstående mission.

Vælg et tema eller søg efter projekter