Career Skills

Career Skills bygger bro mellem erhvervsakademierne og erhvervslivet samt letter overgangen fra studerende til ansat eller selvstændig

Career Skills er et forsknings- og udviklingsprojekt med følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan erhvervsakademierne og erhvervslivet etablere et samarbejde hvor virksomhederne får dækket deres behov for kvalificeret arbejdskraft samtidig med at vi får dimittenderne hurtigere i job eller til at starte egen virksomhed?

Det er tilstræbt at lave følgende match mellem de behov som erhvervsakademierne og erhvervslivet har:

Vælg et tema eller søg efter projekter