Hop til indhold

Career Skills

Career Skills bygger bro mellem erhvervsakademierne og erhvervslivet samt letter overgangen fra studerende til ansat eller selvstændig

Career skills forløb med fokus på employebility

Career Skills – et forskningsprojekt

Career Skills er et forsknings- og udviklingsprojekt med følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan erhvervsakademierne og erhvervslivet etablere et samarbejde, således hvor virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft dækkes? Hvordan får vi dimittenderne i job eller starte egen virksomhed hurtigere?

Det er tilstræbt at lave følgende match mellem de behov, som erhvervsakademierne og erhvervslivet har:

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Baggrunden for projektet er blandt andet, at analyser fra erhvervslivet viser følgende:

Særligt de små og mellemstore virksomheders behov kvalificeret arbejdskraft er stort. Det vurderes, at mere end en tredjedel af disse virksomheder er hæmmede på grund af manglende arbejdskraft, ligesom forgæves rekrutteringer af kvalificeret arbejdskraft er steget med fem procent fra 2018 til 2019. Virksomhedernes største bekymringer, inden for et to-årigt perspektiv (SMVdanmark, 2019), er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er i følge virksomhedernes egne oplevelser, det der illustrerer deres største udfordringer.

Projektet her udspringer af et andet udviklingsprojekt hos Fonden for Entreprenørskab i projektet Spilbaseret iværksætteriundervisning. Denne simuleringscase blev afviklet som led i at afprøve spilbaserede undervisningsmetoder og -redskaber. Simuleringscasen bidrager dermed til at videreudvikle et koncept for Career Skills.

Det tilrettelagte forløb blev gennemført med udgangspunkt i teori om employability og entrepreneurship. Formålet med at anvende teorien er at: • At uddanne engagerede og ansvarstagende studerende, der besidder gode employability eller entrepreneur skills. • At tilbyde den studerende mulighed for, og redskaber til, at forme sin egen fremtid, hvad enten ønsket er at lande drømmejobbet hos en eksisterende virksomhed eller starte sin egen virksomhed. • Give den studerende mulighed for at reflektere og forholde sig kritisk

Værdiskabende for alle parter

Projektet forventes at være værdiskabende for både erhvervslivet, erhvervsakademierne og de studerende. Det færdigudviklede koncept betyder, at det er let for erhvervsakademierne at få det implementeret og justeret efter behov. Erhvervsakademiernes nøgletal for ledighed blandt dimittender burde forbedres i takt med, at konceptet fungerer som et set up for rekruttering i erhvervslivet.

Vælg et tema eller søg efter projekter