Hop til indhold

Brug og integration af nye sociale medier

Afdækning af potentiale for anv. af nye medieplatforme for SMV'er – fordele og ulemper ved brug af udvalgte dig. medier fastlæggelse af dig. mediestrategi.

Projektet udspringer af et forudgående forstudie ved samme navn.

Projektet skal give en dyb indsigt i det sociale medielandskab samt et relevant bud på, hvor det er på vej hen de næste par år og dermed give et bud på, hvilke sociale medier, der er relevante at inddrage ifm. udarbejdelsen af en digital mediestrategi i en SMV-virksomhed. Desuden skal projektet bidrage med viden og indsigt for SMV-virksomheder, så de bliver bedre klædt på til at navigere og arbejde med den relevante mediasammensætning for netop deres virk-somhed (i forhold til branche, målgruppe og formål med markedsføringen).

Projektet skal undersøge:
“Hvordan kan SMV-virksomheder ved bevidst brug af sociale medier skabe vækst i deres virksomhed?”

Vælg et tema eller søg efter projekter