Hop til indhold

Brug og integration af nye sociale medier

Afdækning af potentiale for anv. af nye medieplatforme for SMV'er – fordele og ulemper ved brug af udvalgte dig. medier fastlæggelse af dig. mediestrategi.

Forprojektet skal give en dyb indsigt i det sociale mediemarked samt en relevant bud på, hvor dette er på vej hen inden for de næste par år og dermed give et bud på, hvilke sociale medier der er relevante at inddrage ifm. udarbejdelsen af en digital mediestrategi.

Endvidere skal projektet bidrage med viden og indsigt for SMV, således at de bliver bedre klædt på til at navigere og arbejde med den relevante mediasammensætning for netop deres virksomhed (i forhold til branche, målgruppe og formål med markedsføringen).

De fleste SMV virksomheder benytter sig ikke af mediabureauer og har ofte heller ikke ressourcer til at fuldtidsansætte personer med spidskompetence i media og deres anvendelse. Projektet skal bidrage til at skabe indsigt og værktøjer, som SMV-virksomhederne nemt kan forstå og anvende uanset branche, målgruppe og formål. Samtidig skal projektet bidrage til at de studerende på Cphbusiness på et kvalificeret grundlag kan skelne mellem hvilke sociale media, som bedst bidrager til at løse givne marketingmæssige mål for forskellige typer af SMV-virksomheder.

Vælg et tema eller søg efter projekter