Bankrådgiveren i centrum – kundeforventninger, regulering og virksomhedskultur

Projektet undersøger krydsfeltet mellem bankers kultur, kunders forventninger og reguleringsmæssige krav. Hvordan navigerer bankrådgiveren i dette felt?

Bankrådgiveren er på mange måder afgørende for udviklingen i den finansielle sektor. Han eller hun er medarbejderen, der i den konkrete kontakt med kunden skaber, fastholder eller opbygger tilliden til banken, men rådgiveren er også ofte det sidste led i kæden af implementering af ny regulering. Er den enkelte rådgiver altid godt klædt på til at rådgive i henhold til reglerne? Og er de nye regler en hjælp eller forhindring i forhold til etableringen af en tillidsrelation til kunden? Rådgiveren er også en central kulturbærer, præget af og med indflydelse på den organisationskultur, der kendetegner hver enkelt bank. Hvordan spiller denne rolle ind på og sammen med mødet med kunden og med de nye regler? Projektet fokuserer på krydsfeltet mellem bankers kunder, kultur og regulering og undersøger, hvordan bankrådgiveren navigerer i dette felt.

Vælg et tema eller søg efter projekter