Adfærdsnormer i bæredygtigt perspektiv

Træffer konsumenten i dag bæredygtige valg – og hvad er markedsførerens touchpoint muligheder i konsumenternes købsrejse

Vi vil undersøge genstandsfeltet mhp. evt. dannelse af projekt, der afsøger forskning indenfor bæredygtighed og adfærdsnormer ud fra to emneområder:  

  • Hvordan kan vi indenfor markedsføring bedre forstå og arbejde med ændrede normer, holdninger og adfærd, samt  
  • Hvordan kan kontekstafhængige adfærdsinterventioner (nudging) anvendes som parameter  

– begge som følge af en bæredygtigheds megatrend

Vælg et tema eller søg efter projekter